Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku bolo vlani systematicky sledovaných u lekára takmer 350-tisíc diabetikov. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie perorálnymi antidiabetikami (56,3 percent). Pri liečbe detí mladistvých do 19 rokov je aplikácia inzulínu nevyhnutná a túto liečbu absolvovalo až 95 percent z nich.

Ku koncu roku 2022 bolo v diabetologických ambulanciách dispenzarizovaných (systematicky sledovaných lekárom pre chronické ochorenie s rizikom jeho zhoršovania) 349 595 pacientov pre niektorý typ diabetes mellitus, čo je o 1,7 % menej ako v roku 2021. Z hľadiska pohlavia mierne prevažovali ženy (52,2 %) oproti mužom (47,8 %).

 Vývoj počtu dispenzarizovaných diabetikov, 2009 – 2022

Podľa typu diabetu 91,3 % tvorili pacienti s diabetes mellitus 2. typu, 7,3 % pacienti s diabetes mellitus 1. typu a 0,8 % ženy s gestačným diabetom, ktorý vzniká v tehotenstve. S iným typom diabetu sa liečilo 0,7 % pacientov.
 
diabetes mellitus 1. typu bolo ku koncu roku 2022 dispenzarizovaných 25 473 pacientov. Oproti roku 2021 vzrástol počet dispenzarizovaných pacientov s týmto ochorením o 1,9 %. 
 
Z celkového počtu 1 327 novodiagnostikovaných pacientov s diabetes mellitus 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej kategórii 30 – 34 rokov (40,2 prípadov/100 000 obyvateľov v danom veku) a 25 až 29 rokov (37,4/100 000).
 Diabetes mellitus 1. typu – vývoj počtu dispenzarizovaných osôb, 2009 – 2022

Na diabetes mellitus 2. typu bolo ku koncu roku 2022 dispenzarizovaných 319 049 osôb, čo predstavuje medziročný pokles o 1,9 %.
 
Prvýkrát bolo diagnostikované ochorenie diabetes mellitus 2. typu 22 704 pacientom. Najviac nových prípadov tohto ochorenia bolo u pacientov vo veku nad 45 rokov, ktorí predstavovali 87,1 % všetkých novodiagnostikovaných osôb.
 Diabetes mellitus 2. typu – vývoj počtu dispenzarizovaných osôb, 2009 – 2022

Najčastejším spôsobom liečby dospelých diabetikov je podávanie perorálnych antidiabetík. V roku 2022 sa perorálnymi antidiabetikami liečilo 56,3 % pacientov. Liečbu inzulínom podstúpilo 27,2 % pacientov a režimové opatrenia, zahŕňajúce diétny režim či pohybové aktivity, boli indikované u 16,5 % dospelých pacientov.
 
Pri liečbe detí a mladistvých do 19 rokov prevládala inzulínová liečba a tento typ liečby absolvovalo až 95 % z nich.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.