Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Bratislava, 20. december 2022 – Na preventívne gynekologické prehliadky chodí menej ako polovica žien evidovaných v gynekologických ambulanciách. Počet Sloveniek užívajúcich hormonálnu antikoncepciu klesá. Kým v roku 2011 užívalo hormonálnu antikoncepciu 283 110 žien, vlani evidovali gynekológovia už len 122 160 jej užívateliek.

V gynekologických a pôrodníckych ambulanciách bolo v roku 2021 evidovaných 1 837 313 žien. Z celkového počtu 54 771 novoevidovaných tehotných žien malo 13 820 žien rizikovú a patologickú graviditu, čo bol najnižší počet novoevidovaných tehotných žien s rizikovým a patologickým tehotenstvom od roku 2009. Pre porovnanie, v roku 2009 bolo až 24 805 novoevidovaných žien s rizikovou a patologickou graviditou.

 
Gynekologické a pôrodnícke ambulancie zaznamenali v minulom roku 3 107 042 návštev pacientiek, z toho 52,9 % diagnosticko-terapeutických, 27,2 % preventívnych a 19,9 % návštev tehotných žien.
 
Najčastejšie navštevovali ambulancie ženy v Žilinskom kraji (503 912 návštev), najmenej v Trnavskom kraji (248 512).
 
Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo v minulom roku 844 618 žien (46,0 preventívnych návštev na 100 evidovaných žien). Oproti roku 2020, ktorý bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, vzrástla vlani miera preventívnych návštev o 8,8 % avšak oproti priemernému počtu preventívnych návštev za roky 2015 – 2019 evidujeme pokles o 5,9 %. 
 
 

Pri návšteve gynekologicko-pôrodníckych ambulancií pacientky najčastejšie podstúpili ultrazvukové gynekologické vyšetrenie (1 127 139 vyšetrení), kolposkopické vyšetrenie (648 687) a onkocytologické vyšetrenie (613 917).
 
V roku 2021 užívalo antikoncepciu 161 109 žien, čo predstavovalo 12,9 prípadov na 100 žien v reprodukčnom veku (15 až 49 rokov). Z nich väčšina (122 160 žien) brala hormonálnu antikoncepciu, 35 805 žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu a zvyšných 3 144 žien užívalo iný typ antikoncepcie.
 
Pokles užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku možno pozorovať už niekoľko rokov. Kým v roku 2011 užívalo hormonálnu antikoncepciu 283 110 žien (20,7 žien na 100 žien v reprodukčnom veku), vlani evidovali gynekologické ambulancie 122 160 jej užívateliek (9,8 žien/100).
 

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.