Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v slovenskej republike v roku 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Bratislava, 10. november 2022 – Lekári pre deti a dorast vykonali v priebehu minulého roka takmer 4,6 mil. vyšetrení pacientov a vyše 918-tis. preventívnych prehliadok. Ochorenia, pre ktoré sú deti a mladí ľudia najčastejšie sledovaní, sa nemenia a naďalej prevládajú ochorenia dýchacích ciest a choroby očí. Viac ako polovica matiek plne dojčila svoje deti v prvom polroku ich života. Najviac detí vyživovaných výlučne materským mliekom do konca 6. mesiaca bolo v Bratislavskom kraji (63,2 %).

Ku koncu roka 2021 lekári vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast evidovali 1 128 231 pacientov do 26 rokov a zaznamenali 5 283 741 návštev (vrátane návštevnej služby).

 
Najviac návštev u lekára ročne pripadlo na deti do jedného roka (17,5 návštev na 1 evidované dieťa v danej vekovej skupine). Ďalej to boli deti vo veku 1 až 5 rokov (6,2) a vo veku 6 až 14 rokov (3,7).
 
Podľa sídla ambulancie bolo najviac návštev zaznamenaných v Prešovskom kraji (5 návštev /1 evidovaná osoba), Košickom kraji (5) a Trenčianskom kraji (4,8).
 
Lekári pre deti a dorast vykonali v minulom roku 4 599 652 vyšetrení pacientov a 918 147 preventívnych prehliadok. Deti do jedného roka absolvovali najviac vyšetrení (15,6 vyšetrení na jednu evidovanú osobu v danom veku) aj preventívnych prehliadok (8,1 preventívnych prehliadok /1 evidovaná osoba). Najmenej vyšetrení (2,2 / 1 evidovaná osoba) aj preventívnych prehliadok (0,3) bolo zaznamenaných u mladých ľudí vo veku 19 až 26 rokov.
 
Pacienti do 19 rokov boli najviac sledovaní pre choroby dýchacej sústavy (1 274,5 prípadov na 10 000 evidovaných osôb v danej vekovej skupine), choroby oka a očných adnexov (516 / 10 000) a choroby kože a podkožného tkaniva (415,4 / 10 000).
 
Sledovaní pacienti vo veku 19 až 26 rokov sa liečili najmä na choroby dýchacej sústavy (1 340,7 prípadov na 10 000 evidovaných pacientov danej vekovej skupiny). Nasledovali choroby oka a očných adnexov (859,1 /10 000) a endokrinné, nutričné a metabolické choroby (517 / 10 000).
 

Skupina diagnóz – kapitola MKCH - 10
I. A00.0 – B99 Infekčné a parazitové choroby
II. C00.0 – D48.9 Nádory
III. D50.0 – D89.9 Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov
IV. E00.0 – E90 Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
V. F01.0 – F99 Duševné poruchy a poruchy správania
VI. G00.0 – G99.8 Choroby nervovej sústavy
VII. H00.0 – H59.9 Choroby oka a očných adnexov
VIII. H60.0 – H95.9 Choroby ucha a hlávkového výbežku
IX. I00 – I99 Choroby obehovej sústavy
X. J00 – J99.8 Choroby dýchacej sústavy
XI. K00.0 – K93.8 Choroby tráviacej sústavy
XII. L00.0 – L99.8 Choroby kože a podkožného tkaniva
XIII. M00.00 – M99.99 Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
XIV. N00.0 – N99.9 Choroby močovopohlavnej sústavy
XVII. Q00.0 – Q99.9 Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
 
V roku 2021 bolo evidovaných 56,3 % plne dojčených detí na konci šiesteho mesiaca ich života. Pre porovnanie, v roku 2009 ich bolo plne dojčených do tohto veku len 45,4 %. Najviac detí vyživovaných výlučne materským mliekom do 6. mesiaca bolo v Bratislavskom kraji (63,2 %) a Žilinskom kraji (59,1 %), najmenej ich bolo v Košickom kraji (52,6 %) a Nitrianskom kraji (49,3 %).
 Lekári pre deti a dorast evidovali taktiež deti a mladistvých do 19 rokov s nadváhou (35 792 detí) a obezitou (13 655).
 
Tak ako nadváha, tak aj obezita sa častejšie vyskytovala u chlapcov (18 805 evidovaných chlapcov s nadváhou a 7 362 s obezitou) ako u dievčat (16 987 dievčat s nadváhou a 6 293 s obezitou).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.