Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

COVID-19 môže zvrátiť desaťročia pokroku v eliminácii preventabilných úmrtí detí, varujú agentúry

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: WHO/redakcia

Spolu s množstvom úmrtí detí mladších ako päť rokov, ktoré v roku 2019 síce dosiahli historicky nízky počet 5,2 milióna, predstavuje prerušenie poskytovania zdravotných služieb pre deti a matky v dôsledku pandémie COVID-19 ohrozenie miliónov ďalších životov.

Počet globálnych úmrtí detí mladších ako päť rokov klesol na najnižšiu zaznamenanú úroveň v roku 2019 – na 5,2 milióna z 12,5 milióna v roku 1990, podľa nových odhadov úmrtnosti zverejnených UNICEF, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), populačnou divíziou Ministerstva hospodárstva a sociálnych vecí OSN a skupiny Svetovej banky.

Odvtedy však prieskumy UNICEF a WHO ukazujú, že pandémia COVID-19 vyústila do značného narušenia zdravotníckych služieb, ktoré by mohli zvrátiť späť desaťročia ťažko získaného pokroku.

„Globálna komunita zašla príliš ďaleko v eliminácii preventabilných detských úmrtí, aby dovolila pandémii COVID-19 zastaviť naše úsilie“ uviedla Henrietta Fore, výkonná riaditeľka UNICEF. „Keď bude deťom odmietnutý prístup k zdravotníckym službám, pretože je ich systém preplnený, a keď sa ženy budú báť rodiť v nemocnici zo strachu z infekcie, môžu sa tiež stať obeťami COVID-19. Bez naliehavých investícií do obnovenia narušených zdravotných systémov a služieb by mohli zomrieť milióny detí do päť rokov, najmä novorodenci.“

Za posledných 30 rokov hrali zdravotnícke služby zamerané na prevenciu alebo liečbu príčin úmrtia detí, ako sú predčasné narodenie, nízka pôrodná hmotnosť, komplikácie počas pôrodu, sepsa novorodenca, zápal pľúc, hnačky a malária, ako aj očkovanie, veľkú úlohu pri záchrane miliónov životov.

V súčasnosti krajiny na celom svete zažívajú narušenie poskytovania zdravotných služieb pre deti a matky, ako sú zdravotné prehliadky, očkovanie a prenatálna a popôrodná starostlivosť, z dôvodu obmedzení zdrojov a všeobecného diskomfortu pri využívaní zdravotníckych služieb z dôvodu obáv z nákazy COVID-19.

Prieskum UNICEF, ktorý sa uskutočnil v lete v 77 krajinách, zistil, že takmer 68 % krajín hlásilo prinajmenšom určité narušenie zdravotných kontrol u detí a imunizačných služieb. Okrem toho 63 % krajín hlásilo prerušenie prenatálnych prehliadok a 59 % popôrodnej starostlivosti.

Nedávny prieskum WHO založený na odpovediach zo 105 krajín odhalil, že 52 % krajín hlásilo prerušenie poskytovania zdravotníckych služieb pre choré deti a 51 % poskytovania služieb v manažmente podvýživy.

Zdravotné zákroky, ako sú tieto, sú rozhodujúce pre zastavenie preventabilných úmrtí novorodencov a detí. Napríklad podľa WHO je u žien, ktorým je poskytovaná starostlivosť profesionálnymi pôrodnými asistentkami vyškolenými podľa medzinárodných štandardov, o 16 % nižšia pravdepodobnosť straty dieťaťa a o 24 % nižšia pravdepodobnosť predčasného pôrodu.

„Skutočnosť, že dnes sa svojich prvých narodenín dožije viac detí, ako kedykoľvek v histórii, je skutočnou známkou toho, čo možno dosiahnuť, keď svet kladie zdravie a blaho do centra svojej pozornosti.“ uviedol Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Generálny riaditeľ WHO. „Teraz nesmieme dovoliť, aby pandémia COVID-19 zvrátila neuveriteľný pokrok pre naše deti a budúce generácie. Je čas využiť naše poznatky na záchranu životov a stále investovať do silnejších, odolnejších zdravotníckych systémov.“

Na základe odpovedí krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumov UNICEF a WHO, boli najčastejšie uvádzanými dôvodmi prerušenia zdravotnej starostlivosti rodičia, ktorí sa vyhýbali zdravotným strediskám zo strachu z infekcie; dopravné obmedzenia; pozastavenie alebo zatvorenie služieb a zariadení; menej pracovníkov v zdravotníctve v dôsledku odklonu alebo strachu z infekcie v dôsledku nedostatku osobných ochranných prostriedkov, ako sú masky a rukavice; a väčšie finančné ťažkosti. Medzi najviac postihnuté krajiny patria Afganistan, Bolívia, Kamerun, Stredoafrická republika, Líbya, Madagaskar, Pakistan, Sudán a Jemen.

Sedem z deviatich krajín malo v roku 2019 vysokú detskú úmrtnosť – viac ako 50 úmrtí na 1 000 živo narodených detí do 5 rokov. V Afganistane, kde 1 zo 17 detí zomrelo pred dosiahnutím veku 5 rokov v roku 2019, ministerstvo zdravotníctva uviedlo významné zníženie pri návštevách zdravotníckych zariadení. Zo strachu pred infikovaním vírusom COVID-19 rodiny prestávajú uprednostňovať predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť, čo zvyšuje riziko, ktorým čelia tehotné ženy a novorodenci.

Už pred COVID-19 bolo u novorodencov najvyššie riziko úmrtia. V roku 2019 zomrel novorodenec každých 13 sekúnd. Okrem toho došlo k 47 % všetkých úmrtí osôb mladších ako päť rokov v novorodeneckom období, oproti 40 % v roku 1990. Pri závažných narušeniach v poskytovaní základných zdravotných služieb by mohli mať novorodenci oveľa väčšie riziko úmrtia. Napríklad v Kamerune, kde v roku 2019 zomrel 1 z 38 novorodencov, prieskum UNICEF uviedol odhadované 75 % prerušenie služieb základnej starostlivosti o novorodencov, predpôrodných prehliadok, pôrodníckej starostlivosti a popôrodnej starostlivosti.

V máji počiatočné naznačenie Univerzity Johna Hopkinsa ukázalo, že takmer 6 000 ďalších detí môže denne zomrieť kvôli narušeniam spôsobeným COVID-19.

Tieto správy a prieskumy zdôrazňujú potrebu naliehavých opatrení na obnovenie a zlepšenie pôrodných služieb a prenatálnej a postnatálnej starostlivosti o matky a deti vrátane zabezpečenia kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov pri ich narodení. Dôležitá je aj práca s rodičmi na zmiernení ich obáv a upokojení.

Pandémia COVID-19 vážne ohrozila roky globálneho pokroku v eliminácii preventabilných detských úmrtí,“ uviedol Muhammad Ali Pate, globálny riaditeľ pre zdravie, výživu a populáciu  Svetovej banky. „Je nevyhnutné chrániť služby na záchranu života, ktoré boli kľúčové pre zníženie detskej úmrtnosti. Budeme naďalej spolupracovať s vládami a partnermi na posilňovaní systémov zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že matky a deti dostanú potrebné služby.“

„Nová správa demonštruje pokračujúci pokrok v znižovaní detskej úmrtnosti na celom svete,“ uviedol John Wilmoth, riaditeľ populačnej divízie ministerstva hospodárstva a sociálnych vecí OSN. „Zatiaľ čo správa zdôrazňuje negatívne účinky pandémie COVID-19 na intervencie, ktoré sú rozhodujúce pre zdravie detí, upozorňuje tiež na potrebu nápravy obrovských nerovností v perspektívach dieťaťa na prežitie a dobré zdravie.“

Prevzaté a redakčne upravené z: https://www.who.int/news-room/detail/09-09-2020-covid-19-could-reverse-decades-of-progress-toward-eliminating-preventable-child-deaths-agencies-warnˮ


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.