Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

COVID-19: Rizikových pacientov chránia monoklonálne protilátky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Situácia v zdravotníckych zariadeniach je vážna. Ministerstvo zdravotníctva spustilo v nemocniciach podávanie ďalších monoklonálnych protilátok. Kombinácia kasirivimab /imdevimab je určená pacientom s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Podávajú sa  formou infúzie  ľuďom nad 65 rokov a pacientom s vážnymi  ochoreniami. Znižujú riziko úmrtia,  ťažkého priebehu, vážneho stavu a hospitalizácie. 
 
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz upozornil na vážnu epidemiologickú situáciu na celom Slovensku a veľký nápor na zdravotnícke zariadenia. Uviedol, že nemocnice na celom Slovensku prechádzajú do tretej, najvyššej fázy reprofilizácie. Pripomenul, že približne 80  percent príjmov hospitalizovaných covidových pacientov je neočkovaných. Vyzdvihol dôležitosť očkovania ako prevencie ochorenia.  Ministerstvo prináša pre ohrozených pacientov aj modernú liečbu podaním monoklonálných protilátok, kombinácie kasirivimab /imdevimab. „Dali sme si záležať, aby táto možnosť liečby bola pacientovi dostupná čo najjednoduchšie. Aby bolo podanie tohto moderného lieku prístupné pre všetkých, čo ho potrebujú,“ uviedol Kamil Száz. Vysvetlil, aký je postup ak bol niekto s rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 pozitívne testovaný a ako mu môže pomôcť podanie protilátok. „Monoklonálne protilátky sa začali podávať koncom minulého týždňa. Už boli podané 360 pacientom a pribúdajú ďalší,“ priblížil štátny tajomník. Aktuálne množstvo  5000 balení kasirivimab /imdevimab je určené pre 10 000 pacientov.
 

Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara vyzval svojich kolegov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Zároveň požiadal o využívanie tejto modernej liečby. „Aby lekári kontaktovali centrá, ktoré sú k nim najbližšie a svojich pacientov vo veku 65 a starších alebo kritických pacientov čo najskôr objednali na podanie tejto účinnej liečby,“ vyzval Makara. 

Primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB – Kramáre Alena Koščálová priblížila praktické skúsenosti s podávaním modernej liečby. „Tieto kombinované monoklonálne protilátky máme k dispozícii len niečo viac ako týždeň a podali sme ich 29 pacientom. Skúsenosti, ktoré máme, sú veľmi priaznivé. Z týchto pacientov sa na nás obrátila len jedna pacientka a ostatní pacienti nám hlásia veľmi rýchle zlepšenie zdravotného stavu,“ povedala Alena Koščálová. Priblížila, že pacienti sa k nim hlásia buď cez všeobecného lekára, špecialistu, ale niektorí ich kontaktujú aj sami.   

Liek je v súčasnosti v štádiu posudzovania regulačnou autoritou – EMA a je využívaný vo viacerých krajinách EÚ v súlade s národným povolením pre použitie humánneho lieku.  Použitie na Slovensku je možné na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Zdravotnícke zariadenia postupujú na základe usmernenia rezortu zdravotníctva.
 

Zoznam nemocníc, kde aktuálne možno podať túto liečbu a ďalšie dokumenty sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

Pacienti s rizikom ťažkého priebehu COVID-19 (podanie monoklonálných protilátok)

• Pacienti starší ako 65 rokov.
• Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35.
• Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom.
• Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie.

• Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.

• Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.

• Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti.
• Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami.
• Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19.
• Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe.
 
Postup pri podaní monoklonálných protilátok
• Pozitívny test na COVID-19 u osoby s rizikom ťažkého priebehom ochorenia.
• Liek je nutné podať v prvých dňoch od zistenia pozitívneho výsledku.
• Môže byť podaný neočkovaným i zaočkovaným osobám.
• Osoba nad 65 rokov dostane informačnú SMS o možnosti liečby, ľudí so zdravotnými komplikáciami informuje lekár alebo sa môžu o možnosti podania sami informovať.
• Lekár (VLD, špecialista) zabezpečí zaslanie výmenného lístka do miesta podania-nemocnice a informuje pacienta o presnom čase a mieste podania monoklonálnych protilátok.
• Na odvoz do/z miesta podania lieku je možné využiť dopravnú zdravotnú službu.
• Pacienti dostanú jednorazovo infúznu kombináciu kasirivimab /imdevimab a odchádzajú do domácej liečby. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.