Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

COVID-19: V teréne poskytujú pomoc intervenčné tímy

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Nielen zdravotná ale aj psychologická pomoc je v oblastiach ohrozených novým koronavírusom dôležitá pre úspešné zvládnutie pandémie. Intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva od 24. septembra zasahujú v pobytových zariadeniach pre seniorov, kde realizujú okrem iného aj testovanie na prítomnosť koronavírusu či kontrolu zdravotného stavu.

 

„Intervenčné tímy poskytujú podporu seniorom a marginalizovaným komunitám, v ktorých je vysoké riziko úmrtí, ako aj rýchleho šírenia ochorenia COVID-19. Cieľom tohto projektu je minimalizovať šírenie koronavírusu a jeho dopad na zraniteľné skupiny obyvateľstva v čo najkratšom čase. V lete som zriadil Operačné stredisko Pandemickej komisie Vlády SR a tento projekt je práve v jeho gescii,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Podpora intervenčných tímov je krátkodobá, adaptovaná zariadeniu alebo komunite, pričom pokrýva kľúčové oblasti pre stabilizáciu situácie: zdravotnej, psychologicko-sociálnej, epidemiologickej, materiálno-technickej a personálnej.

„Tímy poskytujú odborné konzultácie, testujú na COVID-19, klinicky skríningujú klientov a vykonávajú zdravotnícku triáž pacientov,“ vysvetlil minister zdravotníctva M. Krajčí. 

Členmi tímov sú zdravotníci – lekári, sestry, záchranári, medici, epidemiológovia, logisti, ale aj psychosociálni manažéri, ktorí sú mobilizovaní koordinátormi jednotlivých krajov. Koordinujú svoju prácu s orgánmi štátnej správy, RÚVZ a zdravotníckymi zariadeniami. 

Intervenčné tímy už podporili Domov dôchodcov v Klížskej Nemej sprostredkovaním zdravotnej starostlivosti lekármi nitrianskej nemocnice a psychologickou podporou UPSVR Komárno, vykonali sériu testovania ako aj kontrolu zdravotného stavu v Domove jesene života v bratislavskej Dúbravke, odbery v ubytovni Fortuna, zorganizovali viacstrannú podporu pre Ošetrovateľské centrum Slnečný dom v Humennom, aktívni boli aj v Domove Jesienka v Šuranoch.

Tímy zdravotníkov sú v procese formovania a rastu. 

V prípade záujmu o účasť v projekte – kontakt pre zdravotníckych pracovníkov: kkc@health.gov.sk

 

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-13-10-2020-timy-intervencne


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.