Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie na Slovensku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej NIHO) publikovalo pilotný zoznam jednotkových nákladov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Iniciatíva pod zastrešením štátneho tajomníka MZ SR prof. Róberta Babeľu má priniesť prvý dôležitý nástroj na kvalitnejšiu prípravu a adekvátnejšie hodnotenie farmako-ekonomických analýz zdravotníckych technológií aj pre potreby ich zaradenia do kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Jedným z kľúčových problémov prípravy ekonomických a HTA analýz, ich hodnotenia a posudzovania je aj neexistujúci zoznam jednotkových nákladov, ktoré by odrážali priemerné náklady na výkony v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol štátny tajomník prof. Babeľa. „Týmto pilotným projektom chceme priniesť do prostredia hodnotenia viac transparentnosti, čo zabezpečí práve posudzovanie analýz na základe rovnakých finančných vstupov. To tu doteraz chýbalo,“ dodáva prof. Babeľa.     

Zoznam nákladov na jednotlivé výkony sa bude v zmysle spätnej väzby z externého prostredia postupne vylepšovať a základným cieľom je jeho finalizácia počas roka 2022. MZ SR spolu s NIHO odporúčajú všetkým žiadateľom o zaradenie do kategorizácie používať a adekvátne citovať náklady dostupné na tomto linku https://health.gov.sk/?Databaza-jednotkovych-nakladov.

Zoznam bude postupom roku 2022 smerodajný pri kontrole správnosti vypracovania analýz, minimálne z pohľadu adekvátnosti zvolených jednotkových nákladov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.