Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Delegovanie predpisovania liekov sa od augusta upraví

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa od augusta upraví. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá 1. augusta 2023 nadobudne účinnosť.

Lekár špecialista bude môcť po novom poveriť všeobecného lekára predpisovaním liekov, a to najviac na tri mesiace.

“Za správnu indikáciu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny je zodpovedný odborný lekár”. Pri niektorých pacientoch to môže byť aj viac.

Všeobecného lekára bude môcť na predpisovanie oprávniť tiež lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti pri prepustení pacienta z nemocnice.

“Všeobecný lekár zabezpečí predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny na dobu maximálne troch mesiacov od 12. dňa prepustenia pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti, čím sa docieli, aby mal pacient za dané obdobie dostatočný čas na zaradenie do ambulantnej starostlivosti odborného lekára”.

Odporúčanie na predpisovanie sa bude uvádzať v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárskej správe, prípadne v elektronickom zázname alebo prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Novela tiež mení pravidlá pre nekomerčné klinické skúšania. Chce tak zlepšiť dostupnosť inovatívnej, efektívnejšej a bezpečnejšej liečby. Konanie pre povolenie skúšania sa napríklad oslobodí od správneho poplatku. Rozšíri sa tiež možnosť na vydanie povolenia na použitie nových liekov pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta. Po novom sa k nim dostanú aj osoby, ktoré neboli účastníkmi klinického skúšania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.