Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Do modernej zdravotnej starostlivosti má podľa plánu obnovy ísť 1,1 miliardy eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 9. marca (TASR) - Do reforiem na dosiahnutie modernej a dostupnej zdravotnej starostlivosti má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky smerovať celkovo 1,1 miliardy eur. Dôraz sa kladie na výstavbu nemocníc, digitalizáciu či na dobudovanie záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo financií SR dalo návrh Plánu obnovy a odolnosti SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom reforiem je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby a posilniť primárnu starostlivosť.
Ministerstvo plánuje investície do systému centrálneho riadenia najväčších nemocníc, telemedicíny v rámci vybraných nemocníc v Bratislavskom a Košickom kraji a tiež do ďalších digitálnych riešení, ako napríklad banka anotovaných rádiologických vyšetrení. "V zdravotníctve výrazne optimalizujú medicínske aj prevádzkové procesy, čo zvýši kvalitu starostlivosti a uvoľní časové a ľudské zdroje. Výstavba a obnova budov nemocníc bude prebiehať v súlade s kritériami energetickej efektívnosti a zastaví súčasné výrazné energetické straty z dôvodu zastaranosti budov," spresňuje plán obnovy.
Modernizácia nemocníc, čo podľa dokumentu znamená modernizáciu budov, zavádzanie moderných klinických procesov a zlepšenie vybavenia nemocníc, má viesť k zníženiu odchodov zdravotníkov do zahraničia. "Posilnenie postavenia všeobecných lekárov v procese starostlivosti a finančná podpora pri otváraní a rozvoji ich praxe má za cieľ prilákať viac lekárov do ambulancií aj v menej atraktívnych oblastiach krajiny," dodáva plán obnovy.

Reformy majú priniesť aj optimálne nastavenie primárnej starostlivosti a zníženie regionálnych rozdielov v prístupe obyvateľstva ku kvalitnej a časovo dostupnej zdravotnej starostlivosti. "Pandémia naplno odhalila nevyhovujúcu infraštruktúru ústavnej starostlivosti na Slovensku a zvýraznila nedostatočné kapacity primárnej starostlivosti. Centralizáciou riadenia najväčších nemocníc bude sieť schopná flexibilnejšie reagovať na nečakané potreby," uvádza sa v dokumente.
Medzi reformy rezort financií zaradil optimalizáciu siete nemocníc, reformu prípravy investičných projektov v zdravotníctve, centralizáciu riadenia najväčších nemocníc, optimalizáciu siete akútnej zdravotnej starostlivosti, novú definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a reformu poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast.
Investície podľa plánu obnovy majú smerovať do výstavby, rekonštrukcie a vybavenia nemocníc, digitalizácie v zdravotníctve, tiež do výstavby a obnovy staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS), do obnovy vozového parku ZZS či do podpory otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach.

Reformy by mali v rámci odhadov stáť spolu 1,1 miliardy eur. Z toho 947 miliónov eur má ísť na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie nemocníc, 63 miliónov eur na prípravu a riadenie projektových prác, 21 miliónov eur na digitalizáciu, 58 miliónov eur na dobudovanie záchrannej zdravotnej služby a 10,5 milióna eur je určených na dotácie ambulancií v primárnej starostlivosti.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.