Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Do regiónov pribudnú ďalšie ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Na Slovensku vznikajú ďalšie nové ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a ambulancie pediatrov podporené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. V závislosti od regiónu môže lekár v ambulancii dostať nenávratný príspevok až do 80 tisíc eur. V druhom kole výzvy rezort zdravotníctva výrazne  zjednodušil podávanie žiadosti a podmienky, čo zvýšilo záujem zo strany lekárov. Výzva zostáva naďalej otvorená. 

Z prvej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti vzniklo v minulom roku celkovo 22 ambulancií, z toho 15 ambulancií všeobecných lekárov a 7 pediatrov. Ministerstvo pri druhom kole výrazne zjednodušilo podmienky, rozšírilo okruh možných žiadateľov a navýšilo sumu, o ktorú možno žiadať. V závislosti od zaradenia regiónu je to od 60 do 80 tisíc euro. 
 
V rámci výzvy „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“ bolo podaných k dnešnému dňu  66 žiadostí, z nich úspešne splnilo podmienky 47 žiadostí. Z toho 34 sú žiadosti všeobecných lekárov a 13 sú žiadosti pediatrov. U 22 žiadostí už bola podpísaná zmluva a ďalšie sú v procese. Dve z podaných žiadosti boli stiahnuté pred podpisom zmluvy. 
 
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pripomenula dôležitosť všeobecných ambulancií, ako základného piliera zdravotnej starostlivosti o pacienta. „Možnosť získať finančné prostriedky v rámci tejto výzvy je súčasťou opatrení na stabilizáciu ambulantného sektora. Táto forma motivuje lekárov otvárať ambulancie najmä v regiónoch, kde je situácia s počtom lekárov najhoršia,“ uviedla ministerka zdravotníctva podľa ktorej bude počet žiadateľov ešte stúpať.
 
Plán obnovy investuje do slovenského zdravotníctva 1,4 miliardy eur. Financie sú určené pre veľké nemocnice, ako aj takéto menšie projekty. Príspevok na nové ambulancie pomáha priamo ľuďom v tých najohrozenejších regiónoch,“ priblížil Peter Kmec, podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti.  Ako dodal je rád, že je táto výzva úspešná a verí, že výrazne pomôže zlepšiť všeobecnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.
 
Výzva na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov je otvorená do 31. 7. 2024 alebo do vyčerpania alokovaných zdrojov vo výške viac ako 9 miliónov eur. Komplexné informácie pre žiadateľov sú zverejnené na stránke www.novaambulancia.sk. Už pri vyhlásení prvej výzvy ministerstvo zriadilo aj príslušnú infolinku. Na telefónnom čísle 0910 221 396 získajú potenciálni záujemcovia presné informácie o možnostiach zapojiť sa do výzvy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.