Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Doplnkové programy rozšíria rozsah povinných programov jednotlivých nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o doplnkových programoch pre jednotlivé nemocnice v rámci Optimalizácie siete nemocníc. Tomuto kroku predchádzali desiatky stretnutí s jednotlivými nemocnicami, ktoré si požiadali o schválenie doplnkových programov. Na základe dát od zdravotných poisťovní a konzultácií s nemocnicami bol vytvorený zoznam doplnkových programov, ktoré rozšíria medicínske služby v jednotlivých nemocniciach nad rámec povinných programov schválených v decembri 2022. Kompletná reforma prinesie pacientom vyššiu kvalitu, maximálne čakacie lehoty, lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a najmä prehľadnosť systému nemocničnej starostlivosti.

Nemocnice po ich zaradení do základnej úrovne avizovali, že budú mať záujem rozšíriť povinný rozsah zdravotnej starostlivosti aj o doplnkové programy. V predchádzajúcich troch mesiacoch analytici ministerstva a ďalší odborníci vyhodnocovali ich požiadavky, rokovali s vedením takmer všetkých nemocníc, a na základe exaktných dát vytvorili zoznam doplnkových programov pre jednotlivé nemocnice, ktorý je dostupný tu: https://www.health.gov.sk/?Siet-nemocnic 
 
Pri schvaľovaní doplnkových programových profilov jednotlivých nemocníc museli byť splnené viaceré podmienky, aby bola zaručená požadovaná kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pre pacientov. Do úvahy sa bralo, napríklad:
či nemocnica poskytovala zdravotnú starostlivosť v danom programe,
•splnenie podmienok pre dostatok kvalifikovaného a špecializovaného zdravotníckeho personálu pre jednotlivé služby,
•požiadavky na materiálno-technické vybavenie pre konkrétne medicínske služby,
•dostatočný objem konkrétnych výkonov v danej nemocnici,
•potreba konkrétnych služieb v danom regióne, resp. na území Slovenskej republiky ako celku.
 
Aj na základe týchto kritérií bola každej z nemocníc, ktorá požiadala o schválenie doplnkových programov, schválená väčšina z požadovaných doplnkových programov. „Rozdelenie nemocníc do jednotlivých profilov s povinnými programami a schválenie doplnkových programov znamená okrem vyššej kvality pre pacientov aj väčšiu istotu pre nemocnice. Zdravotné poisťovne totiž musia zazmluvniť všetky povinné a doplnkové programy v jednotlivých nemocniciach. Pacienti budú mať zároveň prehľad o rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v každej konkrétnej nemocnici,“ povedal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič.
 
„Optimalizácia nemocníc prináša pacientom aj ďalšiu zásadnú zmenu. Tou sú maximálne čakacie lehoty na jednotlivé výkony. Ak zdravotná poisťovňa nedokáže v určenej dobe zabezpečiť pacientovi potrebný zákrok v slovenských nemocniciach, pacient bude mať nárok na liečbu v inom členskom štáte EÚ,“ dodala štátna tajomníčka ministerstva Lenka Dunajová Družkovská.
 
Napríklad:
•pri operácii hernie (pruh) je čakacia doba pre dospelých stanovená najviac na 120 dní,
•pri zdravotných výkonoch týkajúcich sa liečby leukémie u detí najviac 7 dní,
•akútna liečba leukémie (intenzívna liečba) u dospelých je to 14 dní,
•neurologická liečba následkov po cievnej mozgovej príhode maximálne 30 dní,
•pri biopsii (odobratí vzorky) v neurochirgii je čakacia doba najviac 60 dní,
•v oblasti onkologickej gynekológie je čakacia doba nastavená na 21 dní.
 
Štátny tajomník Michal Palkovič sa so zástupcami samosprávnych krajov zároveň dohodol, že spolu s odborným tímom navštívi tie regióny alebo nemocnice, z ktorých sa má presunúť poskytovanie konkrétnej zdravotnej starostlivosti do iných nemocníc. Taktiež sa dohodol na užšej spolupráci a pravidelných stretnutiach či posilnení komunikácie smerom k pacientom. V nadchádzajúcich dňoch budú nemocniciam zasielané rozhodnutia o doplnkových programov. Na základe dnešného stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov bude pri každom rozhodnutí o neschválení doplnkového programu uvedené aj podrobné zdôvodnenie.
 
Proces optimalizácie siete nemocníc sa zverejnením doplnkových programov nekončí. Nemocnice budú môcť každý rok požiadať o zmeny v sieti. Môžu, napríklad, žiadať o ďalšie doplnkové programy, alebo aj o zvýšenie alebo zníženie úrovne nemocnice. Tento rok môžu zasielať žiadosť do 31. mája.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.