Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Doživotný dôchodok z 2. piliera za rok 2019 bol v priemere 21,77 eura

Kategória: Spravodajstvo

Priemerná výška doživotných dôchodkov z 2. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2019 mesačne 21,77 eura.

Bratislava 15. januára (TASR) -  Je to o 1,61 eura menej, ako životné poisťovne vyplácali v roku 2018.
      Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 21,71 eura a ku koncu roka 2019 ho poberalo 1725 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 26,42 eura a poberalo ho 23 sporiteľov. Tieto údaje sú porovnateľné s priemernou mesačnou výškou doživotného dôchodku za rok 2018, keď bola na úrovni 23,38 eura. V roku 2015 predstavovala 25,96 eura, v roku 2016 to bolo 25,36 eura, v roku 2017 klesla na 23,92 eura a v roku 2018 sa pohybovala na úrovni 23,38 eura.
      Na rozdiel od neindexovaného dôchodku, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, indexovaný dôchodok je vyplácaný v nižšej počiatočnej sume, ale táto bude každoročne rásť o vopred určené pevné percento za účelom zohľadnenia budúceho rastu cien tovarov a služieb.
      "O dôchodok z 2. piliera bolo pritom vlani podaných celkom 3236 žiadostí, z toho 2748 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a zostávajúcich 488 vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2018, keď bolo podaných 2647 žiadostí, ide o nárast o 589 žiadostí," informoval o tom hovorca poisťovne Peter Višváder.
      Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2019 predstavoval 505. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 38 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a šesť zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku.
      Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov, v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy, aj na programový výber (vrátane jednorazového vyplatenia), využilo minulý rok 1317 sporiteľov a ďalších 69 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok.
      V režime malá nasporená suma bolo v roku 2019 uzatvorených 193 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť (počet sporiteľov 176) alebo životná poisťovňa (počet sporiteľov 17) vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.