Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Elektronická zdravotná knižka sa má sprístupniť i úradom verejného zdravotníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - K zdravotným záznamom z Elektronickej zdravotnej knižky by mohli mať prístup i zdravotnícki pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Cieľom je zefektívnenie epidemiologického vyšetrovania. Zmenu má priniesť novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Sprístupnenie záznamov pracovníkom ÚVZ a RÚVZ je podľa rezortu dôležité pre zefektívnenie ich práce a kvalitnú surveillance prenosných ochorení. "Znižovanie až eliminácia výskytu prenosných ochorení a zefektívnenie organizácie protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy je jedným z cieľov Národného plánu prevencie a kontroly infekčných ochorení," doplnil. Prístup sa má umožniť tiež lekárovi príslušného orgánu ÚVZ na účel posúdenia zdravotného stavu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania. MZ ozrejmilo, že zmena by priniesla zníženie administratívnej a časovej záťaže, ktorá je spojená s vyžiadaním informácií zo zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby od jej ošetrujúceho lekára.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.