Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ePN: Potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti špecialistami od 1. januára 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s účinnosťou novely zákona o zdravotnej starostlivosti sú od 1. januára 2024 oprávnení potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť vytvorením elektronického záznamu v eZdraví aj lekári – špecialisti. To znamená, že okrem doteraz oprávneného okruhu lekárov, ktorými sú všeobecný lekár, gynekológ a lekár zariadenia ústavnej starostlivosti, môže dočasnú pracovnú neschopnosť potvrdiť aj lekár – špecialista.

ePN je služba Národného centra zdravotníckych informácií a Sociálnej poisťovne, ktorá umožňuje elektronicky potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť bez potreby vystavenia papierového tlačiva. Potvrdzuje  ju oprávnený lekár vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme, teda v systéme eZdravie. Zabezpečuje elektronickú komunikáciu medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom.

Poistencovi v prípade zdravotných problémov postačuje len návšteva lekára. Všetky potrebné informácie si lekár a inštitúcie vymenia elektronicky. Poistenec má všetky údaje o svojej dočasnej práceneschopnosti prístupné v elektronických službách (Elektronický účet poistenca).  Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky. Bližšie informácie k elektronickému účtu poistenca sú k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne  https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/elektronicky-ucet-poistenca

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 vo svojom informačnom systéme eviduje už 43 špecialistov, ktorí potvrdili dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky. Najčastejšia špecializácia pri vystavenej ePN je psychiatria a chirurgia. Evidujeme však aj práceneschopnosti vystavené ortopédom, otorinolaryngológom, oftalmológom, internistom, dermatovenerológom, imunológom a alergológom, diabetológom a gastroenterológom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.