Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

EÚ dočasne povolila koordináciu výroby liekov medzi podnikmi

Kategória: Spravodajstvo

Európska komisia (EK) zverejnila v stredu oznámenie o dočasnom právnom rámci (od 8. apríla až do odvolania), aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na pandémiu nového koronavírusu.

Brusel 8. apríla (TASR) -  Komisia vydala aj tzv. list o zlučiteľnosti k projektu spolupráce zameranému na predchádzanie nedostatku kritických liekov.
      Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla, že EÚ musí zaistiť dostatočné zásoby kritických nemocničných liekov používaných na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. "Aby sme sa vyhli riziku, že vznikne nedostatok základných a nedostatkových výrobkov a služieb z dôvodu prudkého vzrastu dopytu v čase pandémie, potrebujeme, aby podniky spolupracovali a robili tak v súlade s európskymi pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže," vysvetlila Vestagerová.
      Dodala, že EK preto podnikom v záujme zabezpečenia dodávok urýchlene poskytne dostatočné pokyny a uistenie, aby uľahčila iniciatívy v oblasti spolupráce, ktoré podporia produkciu výrobkov s vysokým dopytom. V stredu prijatý dočasný rámec vysvetľuje, kedy a ako môžu firmy získať pokyny alebo písomné uistenie o zlučiteľnosti v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.
      Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová zároveň predložila usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov počas pandémie.
      EK upozornila, že nákaza novým koronavírusom vyvolala šok na strane dopytu, keď sa prerušili dodávateľské reťazce a prudko vzrástol dopyt po určitých výrobkoch a službách v sektore zdravotníctva. Hrozí nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov, ktorý sa môže s postupujúcou pandémiou ešte zhoršiť. Týka sa to najmä liekov a zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa používajú na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Výpadky v zásobovaní v dôsledku pandémie však môžu nastať aj v prípade iných tovarov a služieb mimo zdravotníctva.
      Riešenie týchto výnimočných otrasov a predchádzanie ďalším výpadkom si vyžaduje, aby podniky konali rýchlo a zmiernili dôsledky krízy. Môže byť potrebné, aby podniky koordinovali výrobu, riadili zásoby a potenciálne aj distribúciu, aby sa všetky nesústredili na jeden alebo niekoľko liekov, kým ostatné sa budú vyrábať málo. Takáto koordinácia by bežne bola v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, avšak pod tlakom pandémie môže priniesť občanom dôležité výhody.
      Dočasný právny rámec má poskytnúť antitrustové usmernenie pre podniky, ktoré sú ochotné dočasne spolupracovať a koordinovať svoje činnosti s cieľom optimalizovať poskytovanie potrebných liekov.
      Za posudzovanie zákonnosti svojich dohôd a postupov sú zodpovedné samotné podniky. Vzhľadom na výnimočnú situáciu však EK komunikuje so podnikmi a obchodnými združeniami, aby im pomohla pri posudzovaní zákonnosti ich plánov spolupráce a zavádzaní primeraných záruk. Vo väčšine prípadov stačí ústne usmernenie, ktoré EK už v posledných týždňoch poskytuje podnikom. Komisia je však pripravená výnimočne udeliť podnikom písomný súhlas (list o zlučiteľnosti), pokiaľ ide o konkrétne projekty spolupráce, ktoré treba urýchlene realizovať, aby bol boj proti pandémii účinný.
      Komisia v stredu po prvý raz využila tento postup a vydala list o zlučiteľnosti združeniu Medicines for Europe, predtým Európskemu združeniu generických liekov (EGA). List o zlučiteľnosti sa týka projektu dobrovoľnej spolupráce medzi výrobcami farmaceutických výrobkov, členmi aj nečlenmi združenia, ktorým sa rieši nedostatok kritických liekov na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Generické farmaceutické spoločnosti vyrábajú najväčšiu časť kritických liekov, ktoré sú teraz naliehavo potrebné vo veľkom objeme.
      Komisia zároveň zdôraznila, že za týchto výnimočných okolností je o to dôležitejšie, aby podniky a spotrebitelia boli chránení právom hospodárskej súťaže. Preto bude pozorne a aktívne sledovať vývoj na trhu, aby odhalila podniky, ktoré súčasnú krízu využívajú na porušovanie antitrustového práva EÚ, či už uzatváraním protikonkurenčných dohôd alebo zneužívaním svojho dominantného postavenia.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.