Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

EU4Health – Pracovný program 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Program EU4Health je implementovaný prostredníctvom tzv. ročných pracovných programov. Dňa 21. novembra 2022 Európska komisia prijala pracovný program na rok 2023 (Annual Work Programme 2023) s rozpočtom 735,8 milióna EUR. Pracovný program EU4Health na rok 2023 podporuje širokú škálu činností, ktoré sú zoskupené do štyroch zastrešujúcich oblastí : (1) pripravenosť na krízu; (2) podpora zdravia a prevencia chorôb; (3) systémy zdravotnej starostlivosti a pracovná sila v zdravotníctve; (4) digitálne technológie, s prierezovým zameraním na boj proti rakovine.

V rámci pracovného programu EU4Health na rok 2023 budú postupne v priebehu roka uverejňované výzvy Európskou výkonnou agentúrou pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) na stránke Európskej komisie – participant portal. Stránku odporúčame sledovať pravidelne.
V priebehu roku budú vyhlásené nasledovné výzvy (nájdete ich aj v excel tabuľke Prehľad finančných intervencií 2023 v záložke Calls for proposals):

 1. Call for proposals to support access to medical devices for cross border health threats (HERA)

 2. Call for proposals to support stakeholders on the prevention of NCDs in the area of chronic respiratory diseases

 3. Call for proposals on the prevention of NCDs in the area of mental health including actions supporting vulnerable population groups, such as migrants, refugees, Roma people and displaced people from Ukraine

 4. Call for proposals on prevention of NCDs in the area of dementia and other neurological disorders

 5. Call for proposals for operating grants to NGOs: financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation (EU) 2021/522

 6. Call for proposals to support the implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA) – organisation of clinical audit campaigns as a tool to improve the quality and safety of medical applications of ionising radiation

 7. Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors
  CR-g-23-19.01 Sub-topic (a): Mental health and Cancer
  CR-g-23-19.02 Sub-topic (b): European Code for Mental Health

 8. Call for proposals: action grants on the safety and quality of new substances of human origin (breast milk, faecal microbiota transplants)
  Subtopic (a) HS-g-23-50.01 - Breast milk
  Subtopic (b) HS-g-23-50.02 - Faecal microbiotic transplants

 9. Call for proposals: action grants on facilitating organ paired exchange

 10. Call for proposals for a program on orphan medical devices, in particular targeting paediatric patients

 11. Call for proposal: action grants to contribute to the organisations of conference and events

V prípade, že sa rozhodnete zapojiť, odporúčame pozrieť informácie nižšie. Nájdete tu pracovný program na rok 2023, prehľad finančných intervencií na rok 2023 a prezentácie z informačného dňa ku procesu predkladania projektového návrhu a grantovému a finančnému manažmentu výziev.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov