Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

HOSPITALIZÁCIE NA ÚRAZY A ICH PRÍČINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Bratislava, 8. august 2022 - Obmedzená mobilita obyvateľov počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v roku 2021 sa pravdepodobne premietla do nižšieho počtu hospitalizovaných pacientov s úrazmi. Oproti poslednému roku pred pandémiou (2019) klesol vlani počet hospitalizácií spôsobených úrazmi až o 25,2 %. Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.

ÚRAZY

V roku 2021 ústavné zdravotnícke zariadenia nahlásili 58 909 hospitalizácií spôsobených úrazmi, čo bolo o 10,7 % menej ako v roku 2020.
V pozorovanom päťročnom období rokov 2017 až 2021 hospitalizácie po úrazoch každoročne klesali, pričom výraznejší pokles možno pozorovať počas pandemických rokov 2020 – 2021. Oproti poslednému roku pred pandémiou COVID-19 (2019) klesol v roku 2021 počet hospitalizácií na následky úrazu až o 25,2 %.


Hospitalizovaní pacienti mali až v 67,1 % prípadov diagnostikované poranenia následkom pádu (39 531 osôb). Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (5 365) alebo v dôsledku dopravnej nehody (3 405). Bližšie neuvedené dôvody úrazu boli hlásené u 6 299 hospitalizovaných. Priemerný ošetrovací čas pri úrazových hospitalizáciách predstavoval 5,9 dňa.
 
Najviac hospitalizovaných osôb po úraze bolo vo veku 65 a viac rokov (21 622 osôb; 2 307 hospitalizácií na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 45 – 64-ročných (15 356 osôb; 1 039/ 100 000). Na následky úrazu zomrelo vlani v ústavnom zdravotníckom zariadení 1 044 osôb, pričom až 74,9 % (782) týchto úmrtí zapríčinili úrazy vzniknuté pri páde.
 
PÁDY
V rámci úrazov zapríčinených pádom bolo v roku 2021 evidovaných 39 531 hospitalizácií, čo bolo o 2 517 hospitalizácií menej ako rok predtým. Pády v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice (48,3 %) hospitalizácií spôsobených pádom. Po páde na ulici a ceste hospitalizovali 8,8 % pacientov. V 30,3 % prípadoch nebolo špecifikované miesto udalosti pádu.
 

Pri pádoch často dochádzalo k poraneniam bedra a stehna (7 970 osôb), hlavy (7 113), kolena a predkolenia (6 898), poraneniam v oblasti pleca a ramena (4 244), úrazom lakťa a predlaktia (3 886) ale aj k poraneniam brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (3 188).
 
DOPRAVNÉ NEHODY
V roku 2021 bolo hlásených 3 405 hospitalizovaných osôb na následky úrazu pri dopravných nehodách. Hospitalizácie mužov (2 323) takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien (1 182). Oproti roku 2020 klesol počet hospitalizácií o 133 prípadov.
 
Z hľadiska veku hospitalizovaných pripadlo najviac hospitalizácií na osoby vo vekovej skupine 25 až 44 rokov (1 061 hospitalizácií; 65,6 prípadov na 100 000 obyvateľov uvedenej vekovej skupiny) a 45 až 64 rokov (937 hospitalizácií; 63,4/100 000).
 
Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti (1 004 hospitalizovaných osôb). Nasledovali cestujúci v osobnom automobile (813 osôb), chodci (528) a motocyklisti (447 osôb).
 

U zranených cyklistov najčastejšie dochádzalo k traumatickým vnútrolebkovým poraneniam (199 osôb), fraktúre pleca a ramena (119 osôb), zlomenine lebky a tvárových kostí (92) alebo zlomenine predlaktia (82 osôb).
 
Hospitalizovaní pacienti so zraneniami pri dopravnej nehode osobného automobilu utrpeli najmä vnútrolebkové poranenie (143 pacientov), zlomeninu rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice (84) a zlomeninu driekovej chrbtice a panvy (84).
 
V roku 2021 zomrelo v ústavnom zdravotníckom zariadení na následky dopravnej nehody 64 osôb.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.