Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

V minulom roku bolo na Slovensku z dôvodu úrazu hospitalizovaných vyše 65-tisíc osôb. Úrazy spôsobené pádom v domácnosti boli príčinou takmer polovice hospitalizácií zapríčinených pádom. Na následky úrazu pri dopravných nehodách boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.

HOSPITALIZÁCIE NA ÚRAZY

V roku 2022 ústavné zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky nahlásili 65 289 hospitalizácií z dôvodu úrazu, čo bolo o 10,8 % viac ako v roku 2021. Častejšie boli hospitalizovaní muži ako ženy (35 131 mužov a 30 158 žien). Priemerná dĺžka hospitalizácie pacienta po úraze predstavovala 6,1 dňa.
 
Vývoj počtu hospitalizácií na úrazy podľa pohlavia, roky 2017 – 2022

Hospitalizovaní pacienti mali až v 67,2 % prípadov diagnostikované poranenia následkom pádu (43 869 hospitalizácií). Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (5 609) alebo v dôsledku dopravnej nehody (3 481).
 
Najviac hospitalizovaných pacientov s úrazmi bolo vo veku 65 a viac rokov (24 283 hospitalizácií, čo predstavovalo 2 537,4 prípadov na 100 000 obyvateľov identickej vekovej skupiny) a 45 – 64-ročných osôb (17 122 hospitalizácií; 1 153,1 prípadov/100 000 osôb v identickom veku).
 

HOSPITALIZÁCIE Z DÔVODU PÁDU

V roku 2022 bolo hlásených 43 869 hospitalizácií na následky úrazu pri páde, čo predstavovalo 807,6 prípadov na 100 000 obyvateľov. Oproti roku 2021 vzrástol počet takýchto hospitalizácií o 11,0 %.
 
Pády v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice (45,1 %) hospitalizácií spôsobených pádom. Po páde na ulici a ceste hospitalizovali 8,3 % pacientov. V 32,3 % prípadov nebolo špecifikované miesto udalosti pádu.
 
Podiel hospitalizácií z dôvodu pádov a miesta udalosti, rok 2022

Najčastejším zranením pri páde, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu, bolo poranenie bedra a stehna (8 299 prípadov). Ďalej nasledovali poranenia kolena a predkolenia (7 960), poranenia hlavy (7 882), poranenia pleca a ramena (4 663), poranenie lakťa a predlaktia (4 121) a poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (3 756).
 

HOSPITALIZÁCIE Z DÔVODU DOPRAVNEJ NEHODY

V minulom roku bolo hospitalizovaných 3 481 osôb na následky úrazu pri dopravných nehodách. Hospitalizácie mužov (2 283) takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien (1 198 žien). Najvyšší počet úrazov pri dopravnej nehode s následnou hospitalizáciou utrpeli pacienti vo veku 25 až 44 rokov.
 
Najčastejšie boli hospitalizovaní bicyklisti (935 hospitalizovaných osôb), nasledovali cestujúci v osobnom automobile (833 osôb), chodci (585) a motocyklisti (437 osôb).
 
Počet hospitalizácií podľa poranenia účastníka dopravnej nehody, rok 2022

Podľa lokalizácie poranenej časti tela pri dopravných nehodách bolo najviac osôb hospitalizovaných pre poranenia hlavy (904 osôb), poranenia hrudníka (496) a poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (469).
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.