Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Hospitalizácie na úrazy v interaktívnej podobe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií publikuje rozšírené údaje o hospitalizáciách na úrazy formou interaktívnych vizualizácií na svojom webovom sídle.

Interaktívna prezentácia v prostredí Microsoft Power BI o poúrazových hospitalizáciách umožňuje vizualizovať a analyzovať širokú škálu dát zobrazujúcich sa vo forme dynamických grafov v členení za roky 2015 – 2022. Prináša údaje o počte hospitalizácií zapríčinených úrazmi podľa pohlavia a vekových skupín, o príčinách úrazu hospitalizovaných pacientov, o mieste úrazu a lokalizácie poranenia u pacienta po úraze. K dispozícii sú aj informácie o priemernej dĺžke hospitalizácie a úmrtiach hospitalizovaných osôb.
 
Prezentácia je rozšírená o doteraz nepublikované detailnejšie pohľady na konkrétne diagnózy príčin úrazov a ponúka tak užívateľovi ešte širšie možnosti analýzy údajov.
 
Predkladané dáta môžu poslúžiť ako hodnotný zdroj informácií pre zdravotníckych analytikov, zdravotníckych pracovníkov, vedeckých pracovníkov a študentov, osloviť však môžu aj laickú verejnosť.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.