Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Humanitárne dary sa majú oslobodiť od DPH

Kategória: Spravodajstvo

Úpravy v zdaňovaní pre cestovné kancelárie či oslobodenie humanitárnych darcov od dane.

Bratislava 11. októbra (TASR) -  Tieto zmeny má priniesť návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorý parlament posunul do druhého čítania.
      Návrh v novom znení predložilo na rokovanie vládneho kabinetu Ministerstvo financií (MF) SR. Rezort z právnej normy vypustil pôvodne navrhované ustanovenia, ktoré mali zabezpečiť rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu DPH. Rezort predtým navrhoval, aby daňový úrad na základe údajov z kontrolného výkazu mohol platiteľovi dane vrátiť časť nadmerného odpočtu už pred začatím daňovej kontroly. Tá mala byť následne zameraná už len na sporné faktúry.
      Aktuálne sa ministerstvo v novele zameriava na oblasti, v ktorých sa v praxi ukázalo, že je potrebné upraviť existujúce pravidlá uplatňovania DPH. Jednou z nich je cestovný ruch, v ktorom sa pre cestovné kancelárie mení zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb. Podľa súčasnej legislatívy sa osobitná úprava zdaňovania prirážky môže uplatňovať len v prípade, ak je príjemcom služieb cestovného ruchu konečný spotrebiteľ, teda cestujúci. Po novom sa povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu bude vzťahovať na všetky predaje balíkov služieb cestovnými kanceláriami a agentúrami, ktoré ich predávajú vo svojom mene.
      "V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ osobitnú úpravu zdaňovania prirážky musia členské štáty uplatňovať na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb," zdôvodnil rezort financií.
      K zmenám má dôjsť aj pri daroch, ktoré budú vyvezené do tretích štátov prostredníctvom Ministerstva vnútra SR ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti. Tieto tovary majú byť oslobodené od dane. V roku 2015 prispeli súkromné firmy prostredníctvom darov na humanitárnu pomoc sumou 93.782 eur.
      Novelou sa majú uskutočniť zmeny aj v ďalších oblastiach. Ide napríklad o zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa zákona o DPH, podávať súhrnné výkazy, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode. Po novom sa má uplatňovať pri trojstrannom obchode aj podmienka, že prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa.
      Ďalšou zmenou je rozšírenie povinnosti úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku na všetky stavby. "Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej dane, platiteľ dane bude povinný upraviť odpočítanú DPH, a to pri každom druhu stavby," priblížil rezort financií.
      Ministerstvo navrhuje zrušiť aj limit 5000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít. Od tohto opatrenia si rezort financií sľubuje zníženie administratívnej záťaže.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.