Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (prekrytie dýchacích ciest, režim na hraniciach, činnosť prevádzok a hromadných podujatí)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚVZ SR

1.   Zrušenie vyhlášok k pravidlám pre prevádzky a hromadné podujatia

  • S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.

 Poznámka 1: zrušujúce ustanovenie sa nachádza v závere vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest.

Poznámka 2: počas budúceho týždňa plánujeme namiesto zrušených vyhlášok vydať usmernenie hlavného hygienika SR pre organizáciu hromadných podujatí a činnosť prevádzok počas epidémie COVID-19 na Slovensku s odporúčacím charakterom.

2.   Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest


Účinnosť: 14. 3. 2022

Link na vyhlášku:


Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty sa po novom nebude vzťahovať na:

  • osoby vystupujúce na tlačových konferenciách pre novinárov (netýka sa to novinárov, ktorí sa na týchto tlačových konferenciách pracovne zúčastňujú)

  • účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch.


3.   Vyhláška k režimu na hraniciach


Účinnosť: 14. 3. 2022

Link na vyhlášku:
 

  • Ruší sa povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu pri prílete na Slovensko z rizikových krajín (poznámka: vo vyhláške sa ruší aj príloha č. 1, ktorá určovala krajiny, po príchode z ktorých PCR test nebol potrebný).

Vyhlášky vychádzajú z Aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant omikron), ktorú schválila vláda SR na rokovaní dňa 09.03.2022. Ministerstvo zdravotníctva SR v predkladacej správe uviedlo, že k uvoľneniu opatrení pristupuje po zohľadnení aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá je charakterizovaná poklesom v počtoch prípadov naprieč vekovými skupinami, poklesom v počtoch výjazdov záchraniek a stabilizácie situácie v nemocniciach. ÚVZ SR sa s touto argumentáciou stotožňuje.

Pri zhoršení či zlepšení epidemiologickej situácie sa operatívne pristúpi k úprave opatrení.


Úrad verejného zdravotníctva SR

a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.