Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

KDH navrhuje odškodňovať negatívne dôsledky očkovania

Kategória: Spravodajstvo

Poslanci za KDH Ivan Uhliarik a Jozef Mikloško chcú zaviesť možnosť odškodnenia poškodenia očkovaním obdobným spôsobom a v obdobnej výške, aký používajú už platné normy o odškodnení ujmy na zdraví z rôznych iných dôvodov.

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - Poslanci za KDH Ivan Uhliarik a Jozef Mikloško predložili do parlamentu návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má vytvoriť priestor pre odškodnenie osôb postihnutých nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania. "Návrh novely zavádza možnosť odškodnenia poškodenia očkovaním obdobným spôsobom a v obdobnej výške, aký používajú už platné normy o odškodnení ujmy na zdraví z rôznych iných dôvodov," uvádzajú poslanci. Vzhľadom na záujem štátu na povinných očkovaniach a zabezpečení preventívnej ochrany obyvateľov formou očkovania je podľa opozičných poslancov povinnosťou štátu odškodniť poškodených, u ktorých sa vyskytli neželané dôsledky očkovania presahujúce bežnú reakciu na očkovanie.

Na výpočet odškodnenia, ak ide o poškodenie očkovaním, sa majú podľa navrhovanej novely zákona použiť ustanovenia zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Ak bola poškodením očkovaním spôsobená smrť, poškodený má mať nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy platnej v čase, v ktorom mu vznikol nárok na odškodnenie poškodenia očkovaním. 

Keďže negatívne dôsledky očkovania sú podľa vyjadrenia odborníkov ojedinelé, poslanci za KDH nepredpokladajú vysoké nároky na verejné financie. "Povinnosti uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR v navrhovanej zmene si vzhľadom na tvrdenie odborníkov o minimálnom výskyte negatívnych dôsledkov očkovania vyžiadajú výdavky z verejných financií v odhadovanej výške 66 tisíc eur ročne, ktorých pokrytie je možné realizovať z kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v rámci výdavkov ministerstva a rozpočtovaním zriadených príslušných dotknutých organizácií," uvádzajú poslanci Uhliarik a Mikloško. 

Inou možnosťou zdroja financovania, ktorý by znížil nárok na štátny rozpočet, by podľa nich bolo zriadenie Fondu odškodnenia osobitným zákonom, do ktorého by sa z ceny každej vakcíny výrobcom alebo distribútorom vakcíny odovzdávalo zákonom stanovené 1 % z ceny vakcíny bez DPH. 

Zabezpečením tohto odškodnenia budú podľa poslancov za KDH osoby poškodené očkovaním schopné si zabezpečiť prostriedky na zmiernenie či liečbu negatívnych dôsledkov očkovania a zníženia spoločenského uplatnenia. "Zákon zavádza štandardný proces posudzovania žiadostí o odškodnenie, v ktorom budú mať postavenie rozhodujúcich správnych orgánov regionálne úrady verejného zdravotníctva, ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR," tvrdia predkladatelia. Kompetenciu na posúdenie správnosti rozhodnutia správnych orgánov zveruje návrh novely zákona do rúk správnych súdov.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.