Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Lekár pri karanténnej práceneschopnosti vydáva poistencovi tlačivo pre zamestnávateľa až pri ukončení PN

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky iniciovala úpravu postupov ošetrujúcich lekárov pri ukončovaní karanténnych PN. Lekár na základe nového usmernenia vydáva poistencovi do rúk II., IIa. a IV. diel papierového potvrdenia o PN až pri ukončení karanténnej práceneschopnosti. Týmito tlačivami môže zamestnanec preukázať zamestnávateľovi dočasnú pracovnú neschopnosť i jej ukončenie. Pri PN uznaných z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténnou/izoláciou pri ochorení COVID-19 platí aj naďalej štandardný postup, pri ktorom zamestnanec odovzdáva tlačivo svojmu zamestnávateľovi už na začiatku svojej práceneschopnosti.

Naďalej platí, že Sociálna poisťovňa údaje o karanténnej PN zamestnanca zverejňuje zamestnávateľovi v elektronických službách Sociálnej poisťovne. V prípade potreby môže zamestnávateľ zaslať žiadosť o preverenie uznania a trvania karanténnej dočasnej pracovnej neschopnosti svojho zamestnanca miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Nemenia sa ani postupy pre poistenca. Karanténnu PN mu vystavuje lekár na diaľku, t. j. na základe telefonickej alebo mailovej komunikácie. Potvrdenie o PN z dôvodu karanténneho opatrenia lekár teda hneď neodovzdáva poistencovi, poistenec ho dostane do rúk až pri ukončení práceneschopnosti. V prípade potreby, ak zamestnávateľ požaduje potvrdenie o karanténnej PN pred jej ukončením, sa môže poistenec s lekárom dohodnúť, že potvrdenie prevezme jeho príbuzný. Poistenec má naďalej povinnosť zamestnávateľovi oznámiť začiatok svojej karanténnej PN.

Od 1. júna 2022 bude do praxe postupne zavádzaná elektronická PN. Pre zamestnávateľov i pre poistencov bude znamenať významný prínos – o doručenej elektronickej PN, ktorú vystaví a potvrdí lekár, sa zamestnávatelia i poistenci dozvedia zo Sociálnej poisťovne obratom, prostredníctvom jej elektronických služieb. Na zavedení e-PN a prepojení informačných systémov v týchto dňoch intenzívne pracujú Národné centrum zdravotníckych informácií i Sociálna poisťovňa.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.