Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Lekári: Ako je to s úhradou zdravotných výkonov pri ePN

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že dočasné pracovné neschopnosti vystavené v eZdraví (ePN) nemusia vykazovať ako ostatné zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa ich zaeviduje online a automaticky ich aj uhrádza. Vykazovanie ostatných zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia (vrátane štandardných tlačív PN) ostáva nezmenené.

Sociálna poisťovňa pri úhrade za vystavenie ePN poukáže príslušnú sumu na ten účet poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý u neho eviduje pri zdravotných výkonoch vykazovaných elektronicky v uplynulom období.
 
V tejto súvislosti vyzývame tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí:
 

  • doteraz nevykazovali zdravotné výkony ani elektronicky a ani papierovo, resp. naposledy ich vykázali elektronicky pred viac ako štvrťrokom, alebo
  • vykazujú zdravotné výkony elektronicky, resp. papierovo ale od naposledy zaslaného základného zúčtovacieho dokladu zmenili používaný účet vedený v banke, aby oznámili aktuálne číslo účtu vedeného v banke, a to písomne pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla ambulancie. Bez oznámenia aktuálneho čísla bankového účtu Sociálna poisťovňa nebude môcť uvedeným poskytovateľom správne poukázať úhradu za vystavenie ePN.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.