Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Lekári: Od 12. mája je možné do e-Služieb zadávať zúčtovacie doklady k novým zdravotným výkonom za DOŠ a TEH

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje, že počnúc 12. májom 2021 je možné do portálu e-Služieb Sociálnej poisťovne importovať, prípadne manuálne zadávať Základné zúčtovacie doklady (ZZD) obsahujúce nové zdravotné výkony za DOŠ a TEH.

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje za kalendárny mesiac do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia v súvislosti s tehotenským a dlhodobým ošetrovným za apríl 2021 je možné vykázať v predĺženej lehote do 20. mája 2021. Uplatniť si ich bude možné aj po tejto lehote spätne za obdobie od 1. apríla 2021.

Aktualizované všeobecné informácie k úhrade nových zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia je možné nájsť tu: Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia v dokumente Kódy a skratky zdravotných výkonov; Pokyny na vyplňovanie základného zúčtovacieho dokladu (rtf).

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-lekari--od-12-maja-je-mozne-do-e-sluzieb-zadavat-zuctovacie-doklady-k-novym-zdravotnym-vykonom-za-dos-a-teh/48411s69635c


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.