Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Medzi COVID-19-PASS-om a Digitálnym COVID preukazom EÚ je rozdiel

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) – Slováci si často mýlia pojmy COVID-19-PASS, GreenPass a Digitálny COVID preukaz EÚ. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) upozornilo na najčastejšie zámeny pojmov, s ktorými sa stretávajú operátori call centra. 

 COVID-19-PASS je deväťmiestny kód obsahujúci čísla, písmená apomlčky. Má ho každá osoba, ktorá sa vminulosti registrovala na testovanie na prítomnosť nového koronavírusu alebo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk, prípadne súkromného laboratória. Slováci ho môžu nájsť v mobile medzi SMS, respektíve v emailoch z minulosti.
      V prípade Digitálneho COVID preukazu EÚ (DCP) ide o doklad generovaný systémom zo záznamu oočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. NCZI upozornilo, že sa ním preukazuje vykonané očkovanie, prekonanie či testovanie ochorenia COVID-19. Generuje sa na základe žiadosti cez stránku www.korona.gov.sk.
      Národné centrum tiež uviedlo, že tento doklad o prekonaní zpozitívneho výsledku je možné vygenerovať len vprípade pozitívneho PCR testu, ale nie antigénového testu. Žiadosť ozaslanie DCP je možné vyplniť na stránke www.korona.gov.sk, prípadne sa dá zobraziť aj vaplikácii zdravotnej poisťovne, v ktorej je daný človek poistený.
      NCZI pripomenulo, že je veľmi dôležité pozorne čítať popisy kjednotlivým poliam vo formulári, aby nedochádzalo kvysokej chybovosti. Napríklad, ak je uvedený rok narodenia, je potrebné písať len rok, a nie celý dátum. Pri telefónnom čísle sa namiesto prvej nuly zadáva medzinárodná predvoľba vtvare +421. Potvrdenie po pozitívnom výsledku PCR testu sa v systéme generuje až po uplynutí karantény, teda približne o 12 dní.
      Termín GreenPass sa používa v prípade mobilnej aplikácie, do ktorej je možné načítať Digitálne COVID preukazy EÚ. Vprípade, že niekto zabudne PIN kód do aplikácie GreenPass, odporúča NCZI aplikáciu zo zariadenia odinštalovať aopätovne nainštalovať, čím sa heslo zresetuje.
      Formulár, slúžiaci na registráciu pri príchode na územie Slovenska, sa nazýva eHranica. Dostupný je prostredníctvom portálu korona.gov.sk. NCZI pripomína, že najdôležitejšie je riadne si skontrolovať všetky údaje, ktoré doň osoba zapisuje. Majú sa zhodovať s údajmi, ktoré boli zadané pri prvej registrácii na testovanie.
      Pri nesprávne vyplnenej eHranici, ak osoba napríklad zaznačila, že je očkovaná, ale nie je, je možné opraviť údaje len prostredníctvom regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  V prípade, že daná osoba nemá rodné číslo, je možnosť iného identifikátora. Centrum upozorňuje, že pri viacerých prihlasovaniach je nesprávne zadávať rôzny identifikátor, pretože sa vytvoria dva COVID passy.
      Takisto ako testovanie či očkovanie je aj eHranica založená na COVID-PASS-e. V prípade, že už v systéme osoba má nejaké údaje, je nutné zadať ich rovnako. Ak osobe nepríde SMS alebo email o registrácii, podľa NCZI to znamená, že sa jej nepodarilo vyplniť eHranicu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.