Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Medzinárodný deň sestier 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SKSaPA

V rámci prípravy na Medzinárodný deň sestier 12. mája Medzinárodná rada sestier (ICN) zverejnila tri plagáty a balík propagačných nástrojov, ktoré majú pomôcť sestrám na celom svete osláviť tento výnimočný deň.
S témou Sestry: Hlas v popredí – Investujte do ošetrovateľstva a rešpektujte práva na zabezpečenie globálneho zdravia, sa MDS 2022 zameria na potrebu chrániť, podporovať a investovať do profesie sestry s cieľom posilniť systémy zdravotníctva na celom svete.

Sestry sú naďalej ohrozené pandémiou COVID-19; aj napriek tomu nikdy neustúpili výzvam a postavili sa zoči voči všetkým problémom s neuveriteľnou silou a oddanosťou napriek ťažkým a dokonca život ohrozujúcim pracovným podmienkam. Každodenná starostlivosť, ktorú sestry poskytujú vo všetkých prostrediach sa dostáva do popredia a uznania verejnosti, no v porovnaní so serióznymi investíciami zo strany vlád a zdravotných systémov je to vždy málo.
Teraz je čas, aby vlády a zdravotnícke systémy investovali do vzdelávania sestier, riešili rastúci nedostatok sestier, poskytovali pozitívne prostredie pre prax a primerané odmeňovanie, zabezpečili rodovú rovnosť a zapojili sestry do rozhodovania na všetkých úrovniach vo všetkých aspektoch zdravia a zdravotnej starostlivosti.

Ošetrovateľstvo je riešením na rastúci dopyt sveta v oblasti zdravotnej starostlivosti. Investície do ošetrovateľskej pracovnej sily znamenajú, že môžeme obnoviť, transformovať a posilniť zdravotnícke systémy, aby sme zabezpečili rovnosť v zdraví. Investovaním do ošetrovateľstva a rešpektovaním práv môžeme vybudovať silnejšiu, odolnejšiu, kompetentnejšiu a spokojnejšiu ošetrovateľskú pracovnú silu, ktorá bude čeliť budúcim výzvam.

Logo MDS, plagáty, bannery na sociálnych médiách, virtuálne pozadie a rám na Facebooku a ďalšie digitálne nástroje na propagáciu #IND2022 v sociálnych médiách si môžete stiahnuť z webovej stránky ICN. Výročný súbor nástrojov MDS bude vydaný 12. mája, keď ICN usporiada webinár, na ktorom sa bude diskutovať o ošetrovateľstve vo svete. ICN zverejní aj interaktívnu digitálnu mapu s krátkymi videami od každého člena ICN, v ktorom budú diskutovať o regionálnej priorite a o tom, ako môže súbor nástrojov MDS posilniť sestry a národné asociácie sestier v každom regióne po celom svete.

Medzinárodný deň sestier sa na celom svete oslavuje vždy 12. mája, v deň výročia narodenia Florence Nightingalovej. ICN si tento významný deň každoročne pripomína produkciou a distribúciou zdrojov a dôkazov Medzinárodného dňa sestier. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek preložila tri plagáty pre verejné propagovanie Medzinárodného dňa sestier. Zároveň si tento významný sviatok všetkých sestier bude pripomínať, či už v regiónoch, ako aj na celoslovenskej úrovni oslavami a udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce.

Zdroj: https://www.sksapa.sk/aktuality-a-oznamy/medzinarodny-den-sestier-2022.html

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.