Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo aktívne presadzuje, aby podfinancovanie zdravotníctva nemalo dopad na kvalitu starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vedenie rezortu zdravotníctva sa stretlo s predstaviteľmi Zdravotníckej sekcie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Nosnou témou bolo dlhodobé podfinancovanie zariadení, dopady inflácie, zdražovanie energií, nedostatok personálu, ale najmä návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023.

„Celá Európa vrátane Slovenska, štátny aj súkromný sektor, čelia ťažkému ekonomického obdobiu. Dlhodobé problémy zdravotníctva sa stretli s novými výzvami – s prudkým nárastom cien a zdražovaním energií, ktoré dusia už aj tak podfinancované zdravotníctvo. Nedávno sme navyše dostali z ministerstva financií návrh rozpočtu, ktorý nereflektuje očakávania ani zdravotníkov, ani pacientov,“ podotkol Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.

Vedenie rezortu uistilo zamestnávateľov v sektore zdravotníctva v tom, že si uvedomuje náročnosť situácie a robí maximum, aby štát pomohol zariadeniam preklenúť náročné ekonomické obdobie. Zároveň ministerstvo očakáva ďalšiu diskusiu týkajúcu sa potrebných reforiem, ktoré nenašli oporu v súčasnom návrhu rozpočtu pre rok 2023.

Zvýšené náklady a podfinancovanie sektora sa podľa ministerstva nemôžu premietnuť do kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Preto rezort na vládnej aj politickej úrovni presadzuje finančné krytie pre bezproblémové fungovanie zdravotníctva.

Okrem rastúcich nákladov slovenské zdravotníctvo čelí aj dlhodobému nedostatku personálnych kapacít. Napriek komplexnému zvýšeniu platov zdravotníkov, rozbehnutiu reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti, investíciám z plánu obnovy a ďalším krokom sa problém prehĺbil pre výpovede lekárov.

 „Odchod približne dvoch tisíc lekárov zo systému môže spôsobiť dočasné regionálne komplikácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Navyše, v žiadnom prípade nechceme ani to, aby naši lekári po výpovediach uviazli vo vzduchoprázdne. Významná časť z nich pracuje v nemocniciach na plný úväzok a nikto si neželá, aby zdravotníctvo opustili,“ zdôraznil Vladimír Lengvarský.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.