Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Inštitút zdravotníckych analýz zverejnil Aktualizáciu Strategického rámca starostlivosti o zdravie. Pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti sú podľa materiálu nevyhnutné ďalšie reformy a investície. Zároveň je však potrebné pravidelné monitorovanie zdravotníckeho systému, bez ktorého nie je možné vytvárať ani kvalitné dlhodobé stratégie ani stanovovať priority pre najbližšie obdobia. Monitorovacie správy nebudú vznikať za zatvorenými dverami. Výsledky bude hodnotiť komisia, v ktorej budú mať zástupcov zdravotníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a ďalší.

„Monitorovacie správy budú obsahovať hodnotenie vopred určených opatrení a ukazovateľov. Vďaka tomu ministerstvo zdravotníctva získa účinný nástroj na sledovanie dlhodobého vývoja a zároveň bude vedieť flexibilne určovať ciele pre ďalšie roky,“ hovorí Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz.
 
Podľa jeho slov  dokument nadväzuje na novú situáciu, kedy vláda prijala viacero nových stratégií, ktoré sú kľúčovými piliermi skvalitňovania slovenského zdravotníctva. Vlajkové lode v tomto procese sú predovšetkým Plán obnovy a odolnosti alebo operačný Program Slovensko 2021 – 2027.
 
„Pri príprave materiálu sme si však zakladali na tom, aby monitoring neprebiehal za zatvorenými dverami rezortu. Práve naopak, chceme aby na príprave každoročných správ v maximálnej možnej miere participovali naši partneri aj z reálnej praxe,“ pokračuje Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz.
 
Dosiahnuté výsledky tak bude každoročne hodnotiť monitorovacia komisia zložená zo zástupcov pacientskych organizácií, stavovských organizácií pracovníkov v zdravotníctve, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, samospráv, zdravotných poisťovní a ministerstva. Práve komisia môže podľa potreby navrhovať aj doplnenie opatrení a priorít rezortu.
 
„Tento druh informácií bude obzvlášť užitočným východiskovým materiálom pri formulovaní priorít na nasledujúci rok, ale aj pri realizácii míľnikov zadefinovaných v Pláne obnovy a odolnosti,“ uzatvára Mišík.
 
Stanovisko monitorovacej komisie spolu s monitorovacím správami ministerstvo zdravotníctva každý rok zverejní na svojej webstránke https://mzsr.sk/?strategia-v-zdravotnictve.  Už dnes je možné nájsť v sekcii aktuálne znenie Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030 a jeho predchádzajúcu verziu z roku 2013.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.