Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo predstavilo výsledky prvej fázy kategorizácie nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo prvú, čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Kategorizácia je hlavným pilierom reformy nemocníc na Slovensku, ktorá prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, zagarantuje čakacie lehoty na plánovanú starostlivosť a ukončí éru „hľadania lekára po známosti“.

„Výsledky prvej fázy je nevyhnutné brať ako základnú kostru nemocničnej siete. V súčasnosti sú podmienene vyhodnotené len povinné medicínske programy od druhej úrovne nemocníc. V následnej fáze budú kategorizované ďalšie programy. Inými slovami, ak konkrétne oddelenie v nemocnici nie je zaradené pod povinný medicínsky program, prvá fáza kategorizácie sa tohto oddelenia netýka. Rovnako sa prvá fáza netýka špecializovaných zariadení, ako je napríklad Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy,“ hovorí Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Výsledky druhej fázy kategorizácie nemocníc ministerstvo zverejní v prvom štvrťroku 2023.

Prebiehajúca reforma nemocníc je reakciou na živelné dočasné i trvalé zániky nemocníc či oddelení po celom Slovensku. Na príprave reformy pracovalo viac ako 400 klinických odborníkov, predchádzali jej dlhé mesiace odborných diskusií so všetkými dotknutými subjektami vrátane samotných nemocníc.

Zverejnený zoznam obsahuje minimálny počet povinných programov pre jednotlivé nemocnice, maximálny počet nepovinných a doplnkových programov a zároveň aj zoznam doplnkových programov, ktoré jednotlivé nemocnice prejavili záujem od roku 2024 poskytovať (viď príloha).

Na pacienta orientovaná reforma prvýkrát stanovuje prísne a verejné čakacie lehoty na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Určuje tiež časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kvalitatívne ukazovatele pre jednotlivé nemocnice.

„Nosnou myšlienkou reformy je takzvaná cesta pacienta. Ľudia so zdravotnými ťažkosťami budú presne vedieť, ktorá nemocnica v ich okolí im poskytne adekvátnu starostlivosť v adekvátnom čase a adekvátnej kvalite. Samotné úrovne nemocníc sú práve z hľadiska kvality nepodstatné. V princípe hovoria len toľko, aký objem zdravotnej starostlivosti zariadenie poskytuje. V podstate aj dnes vidíme rozdiel medzi veľkou a malou nemocnicou. No o kvalite starostlivosti to nehovorí v zásade nič,“ pokračuje Vladimír Lengvarský.

Rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti s výnimkou šiestich regulovaných čakacích zoznamov dnes nie je evidovaný a vyhodnocovaný. Kategorizácia umožnila zaviesť čakacie doby pre 700 medicínskych služieb, ktoré majú pacientom garantovať poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v danej maximálnej lehote. Napríklad, pri onkologických diagnózach je garantovaná aplikácia systémovej liečby do 15 dní od indikácie. Ide o transparentnejšie pravidlá v oblasti poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti ako pre pacientov, tak aj pre nemocnice a zdravotné poisťovne.

„Aktuálne skončená prvá fáza kategorizácie je ďalším dôležitým krokom ku kvalitnejšej sieti nemocníc na Slovensku. Opäť však treba podotknúť, že reforma si nekladie za cieľ rušiť dobre fungujúce nemocnice či oddelenia. Práve naopak, reformou nemocníc stabilizujeme dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku” uzatvára Vladimír Lengvarský.

Pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní sa zohľadňovala pätica exaktných podmienok: počet potenciálnych pacientov v rámci spádovej oblasti nemocnice, časová dostupnosť zariadenia, plnenie minimálnych počtov úkonov, špeciálne personálne zabezpečenie a existencia povinných programov. Prvotnú podmienenú kategorizáciu vykonáva ministerstvo. Od roku 2024 kategorizáciu prevezme Komisia pre tvorbu siete, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých relevantných subjektov.


Zoznam kategorizovaných nemocníc  Zoznam kategorizovaných nemocníc


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.