Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo pripomína zdravotníckym pracovníkom zo zahraničia pracujúcim na Slovensku povinnosť overenia ovládania štátneho jazyka

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR pripomína zdravotníckym pracovníkom – cudzincom, ktorí pôsobia v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktorí ešte zákonne nepreukázali ovládanie štátneho jazyka, že je potrebné, aby v najbližšom období absolvovali overenie ovládania štátneho jazyka. Najbližšie termíny overenia ovládania štátneho jazyka sú stanovené na 7. a 11. decembra 2023. V nasledujúcich mesiacoch bude ministerstvo vyhlasovať aj ďalšie termíny, a to podľa aktuálneho záujmu a počtu žiadostí.
 
Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli upravené podmienky absolvovania overenia ovládania štátneho jazyka. Zdravotníckym pracovníkom z iných krajín bolo umožnené dokladovať túto povinnosť prostredníctvom čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka. Keďže mimoriadna situácia bola 15. septembra 2023 odvolaná, podľa platnej legislatívy je potrebné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka nahradiť iným dokladom (dokladom o ovládaní štátneho jazyka vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR), a to do 15. decembra 2023, t. j. do 90 dní od skončenia mimoriadnej situácie.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca, ktorý má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, na základe žiadosti. Aktuálne sú najbližšie možné termíny overenia ovládania štátneho jazyka stanovené na 7. a 11. decembra 2023. Vzor žiadosti je k dispozícii na stránke https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk.
 

Ak cudzinec absolvoval doplňujúcu skúšku podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (SZU) v slovenskom jazyku, splnil požiadavku na ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.