Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo z plánu obnovy podporí vzdelávanie sociálnych pracovníkov či špeciálnych pedagógov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Starostlivosť o duševné zdravie si vyžaduje nadrezortný prístup

Ministerstvo zdravotníctva dnes vyhlásilo novú výzvu z plánu obnovy. Výzva je určená odborníkom v starostlivosti o duševné zdravie, ktorí pôsobia mimo rezortu zdravotníctva. Na vzdelávanie školských psychológov, logopédov, sociálnych pracovníkov a ďalších povolaní je alokovaný celková suma 1,9 milióna eur. Pre odborníkov pôsobiacich v zdravotníctve bola obdobná výzva už vyhlásená v polovici augusta.

„Starostlivosť o duševné zdravie, pomoc ľuďom trpiacim duševnými chorobami, dlhodobá prevencia či ad hoc podpora v krízovej situácii prerastajú rámec jedného ministerstva. Práve preto je dôležité, aby sme z plánu obnovy podporili vzdelávanie profesií, ktoré denne pomáhajú skvalitňovať duševné zdravie obyvateľov Slovenska aj mimo rezortu,“ hovorí Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem.

Ministerstvo zdravotníctva preto vyhlásilo výzvu: Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva. Výzva je určená odborníkom, ktorí pôsobia mimo zdravotníckych zariadení. Napríklad školským psychológom, logopédom, sociálnym pracovníkom či špeciálnym pedagógom. 

Celkovo je alokovaných 1,9 milióna eur. Na jednu žiadosť tak v závislosti od štúdia pripadá maximálna podpora od 500 do 3000 eur.  Napríklad pri adaptačnom vzdelávaní je na jednu žiadosť určená maximálna suma 3000 eur, pri inovačnom či aktualizačnom vzdelávaní 1500 eur.

Oprávnené náklady v oboch výzvach predstavujú poplatky za vzdelávacie aktivity. Ministerstvo podporí vzdelávacie aktivity, ktoré prebehnú do 31. januára 2025. Pričom žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu možno podať aj za aktivity, ktoré už prebehli od 1. februára 2020. 

Pre odborníkov v rámci rezortu zdravotníctva už bola obdobná výzva vyhlásená v polovici augusta. O podporu svojich vzdelávacích aktivít tak už môžu žiadať aj psychológovia, sestry, logopédi, liečební  pedagógovia, záchranári a ďalšie povolania.

 

Viac informácií nájdete na: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.