Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva eviduje už 222 žiadostí o podporu z plánu obnovy a odolnosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Za necelé tri mesiace od spustenia prvých výziev v gescii ministerstva zdravotníctva sa do Plánu obnovy a odolnosti SR zapojili desiatky subjektov. V posledný septembrový deň ministerstvo evidovalo presne 222 žiadostí. Najvyšší záujem ministerstvo eviduje pri vzdelávaní odborníkov v rezorte zdravotníctva a pri rozširovaní siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ministerstvo predpokladá ďalší dopyt ako pri vyhlásených, tak aj pripravovaných výzvach. V najbližšej dobe budú vyhlásené tri výzvy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a omeškaná výzva na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva od júla do septembra vyhlásilo celkovo šesť výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvy  sa týkajú digitalizácie v zdravotníctve, rozširovania sietí domácej ošetrovateľskej starostlivosti či mobilných hospicov,  ako aj podpory nových ambulancií všeobecného lekárstva. Dve výzvy sa týkali vzdelávania odborníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Vysoký dopyt ministerstvo zaznamenalo, napríklad, pri rozširovaní siete mobilných hospicov. Na konci septembra bol počet žiadostí dvojnásobný oproti očakávaniam, pričom výzva je naďalej otvorená. V počtoch žiadostí sú najúspešnejšie dve výzvy týkajúce sa  vzdelávania  a rozširovania siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa rezortu záujem o už vyhlásené výzvy bude naďalej stúpať. Ilustruje to výzva na podporu vzniku nových všeobecných ambulancií. Napriek tomu, že výzva bola vyhlásená len 30. septembra 2022, ešte v ten deň rezort zaregistroval prvý dopyt.

Záujemcov o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR bude pribúdať aj v súvislosti s novými výzvami.  V najbližších dňoch rezort plánuje  vyhlásiť tri výzvy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.  Celkovo 18,5 milióna eur rezort vynaloží do modernizácie diagnostického vybavenia, rozšírenia siete psychiatrických stacionárov a na humanizáciu oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Tento mesiac by mala pribudnúť aj  výzva na výstavbu a rekonštrukciu pre projekty nad päť miliónov eur. 
 
Táto dotačná schéma mala byť vyhlásená už minulý mesiac, ale došlo k omeškaniu oproti orientačnému harmonogramu. K omeškaniu došlo z dôvodu rozdielnych právnych výkladoch platného legislatívneho rámca v kontexte s plánom obnovy. Samotný plán obnovy a odolnosti je totiž špecifickým tým, že vznikol ako rýchla reakcia na pandémiu COVID-19. Na rozdiel od klasických eurofondov tak neprebehlo primerané obdobie na prípravu legislatívneho prostredia.

Výzva nemocníc na výstavbu a rekonštrukciu pre projekty nad päť miliónov eur mala byť vyhlásená 30. septembra 2022. Napriek skutočnosti, že všetky zainteresované štátne organizácie či útvary, ktoré na príprave výzvy participujú, urobili maximum, pôvodný orientačný termín sa nepodarilo dosiahnuť.

Ministerstvo omeškanie mrzí. Výzva by mala byť vyhlásená v dohľadnej dobe. Potenciálnych žiadateľov chce rezort požiadať, aby obdobie do vyhlásenia výzvy využili na prípravu žiadostí v kontexte vládou schválenej metodiky, ktorá je verejne dostupná. Nastavenie či zameranie výzvy sa po obsahovej stránke nemení. V prípade, ak sa záujemcovia chystali zasielať parciálne časti žiadosti na posúdenie, rezort žiada o trpezlivosť, nakoľko v danom momente je proces posudzovania pozastavený. Zároveň chce žiadateľov uistiť, že o ďalších krokoch bude včas a dostatočne informovať.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.