Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva investuje 12,6 milióna eur z plánu obnovy do pomoci najzraniteľnejším skupinám

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v investíciách do starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny. Po výzvach na posilnenie zastúpenia siete mobilných hospicov či domácej ošetrovateľskej starostlivosti rezort podporí rozšírenie a modernizáciu siete kamenných hospicov. Z Plánu obnovy a odolnosti SR do rozvoja paliatívnej starostlivosti plánuje investovať 12,5 milióna eur.

„Rozšírenie kapacít komunitnej paliatívnej starostlivosti zmierni predovšetkým regionálne rozdiely v možnosti výberu miesta dožitia u terminálne chorých pacientov,“ hovorí Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem. Podľa jeho slov však ani dnešné nastavenie sociálno-zdravotnej starostlivosti nespĺňa moderné kapacitné a kvalitatívne nároky.

Prostredníctvom novej výzvy na vybudovanie  nových a rekonštrukciou existujúcich kamenných hospicov plánuje ministerstvo investovať do výstavby nových kamenných hospicov 6,8 milióna eur. Do obnovy už existujúcich hospicov ďalších 5,7 milióna eur. Celkovo tak do skvalitnenia a rozšírenia siete zariadení pre najzraniteľnejšie skupiny poputuje 12,6 milióna eur.
 
Do výzvy sa môžu zapojiť štátne, samosprávne, rozpočtové či príspevkové organizácie, neziskové združenia, právnické osoby, cirkvi alebo náboženské spoločnosti, právnické osoby – firmy, občianske združenia alebo združenie obcí.  Žiadosti môžu podávať do 28. februára 2023. Všetky informácie o výzve sú dostupné na webstránke ministerstva zdravotníctva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.