Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva odštartovalo tri investície do kvalitnejšej starostlivosti o duševné zdravie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási tri investície pre kvalitnejšiu starostlivosť  o duševné zdravie. Z Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom trojice nových výziev vynaloží celkovo 18,5 milióna eur do modernizácie diagnostického vybavenia, rozšírenia siete psychiatrických stacionárov a na humanizáciu oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.

„Uvedené tri výzvy sú jednou z odpovedí na zaostávanie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Spoločne výzvy tvoria kompaktný celok. Spájajú rozšírenie dostupnosti pomoci, zvýšenie kvality diagnostiky a samotné prostredie, v ktorom sa pacienti liečia,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.

 

Podľa jeho slov má Slovensko významné rezervy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Z dostupných štatistík vyplýva, že najmenej štyri percentá obyvateľov trpia jednou či viacerými duševnými chorobami. Množstvo dlhodobo chorých pacientov je často umiestňované do zariadení sociálnych služieb.

 „Až 27 percent klientov zariadení sociálnych služieb užíva antipsychotiká, mnoho z nich žije dlhodobo vo veľkokapacitných zastaraných zariadeniach bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti,“  pokračuje Vladimír Lengvarský. Pritom skvalitnenie pomoci ľuďom, ktorí trpia duševnými chorobami, prerastá medicínsku rovinu a dotýka sa kriminality, chudoby či vzdelávania.

 
Najvyššia suma, takmer 11 miliónov eur, poputuje do humanizácie oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Cieľom je zaistiť rekonštrukciu súčasných zariadení, skvalitniť liečebné prostredie pre pacientov a definitívne vylúčiť používanie takzvaných sieťových či klietkových postelí. Práve tie  je podľa rezortu nevyhnutné nahradiť humánnejšími a dôstojnejšími spôsobmi. Výzva zohľadňuje aj geografický aspekt. Pre západné, stredné a východné Slovensko je určených po 3,5 milióna eur.

 

V rámci druhej výzvy je pripravených 6,5 milióna eur na rozšírenie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých. Prostredníctvom stacionárov je možné účinne predchádzať hospitalizáciám a efektívne pomáhať ľudom po hospitalizácii vrátiť sa do spoločnosti. Tretia investícia vo výške 1,3 milióna eur poslúži na modernizáciu diagnostiky a liečby psychických porúch prostredníctvom kvalitnejšieho materiálno-technického vybavenia.

Všetky detailné informácie, termíny podania žiadostí či maximálna výšky podpory na jednu žiadosť budú čoskoro zverejnené na stránke https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti.

 Ministerstvo zdravotníctva sa skvalitňovaniu  starostlivosti o duševné zdravie venuje nielen prostredníctvom investícií do zariadení či materiálneho vybavenia. V auguste otvorilo výzvy na podporu ďalšieho vzdelávania odborníkov v rámci zdravotníctva aj mimo zdravotníckeho sektora. Vláda schválila legislatívu, ktorá definuje rozsah starostlivosti v detenčných zariadeniach, pričom rezort pracuje na vybudovaní ďalšieho zariadenia pre pacientov s duševnými chorobami, ktorí sú potenciálne nebezpeční pre okolie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.