Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva predlžuje a upravuje výzvu na rozšírenie a obnovu siete kamenných hospicov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva vyšlo v ústrety potenciálnym žiadateľom, ktorí potrebujú viac času na prípravu svojich projektov. Preto predĺžilo termín, dokedy možno žiadať o podporu v rámci výzvy: „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“. Žiadosti tak možno zasielať do 15.marca 2023. Zároveň precizovalo podmienku dosiahnutia 30 % úspor energie.

Rezort zdravotníctva považuje plán obnovy a odolnosti za kľúčový nástroj pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Práve preto priebežne konzultuje pripravované aj už vyhlásené výzvy s odbornou verejnosťou. Špeciálnu pozornosť venuje oblasti paliatívnej starostlivosti, v ktorej Slovensko má čo dobiehať. Rozšírením kapacít komunitnej paliatívnej starostlivosti zmierni regionálne rozdiely v možnosti výberu miesta dožitia u terminálne chorých pacientov.

Na základe výsledkov priebežných diskusií s odbornou verejnosťou sa rezort rozhodol upresniť podmienky týkajúce sa energetických úspor. Po novom sa sprecizovala povinnosť predložiť potrebnú dokumentáciu. V prípade, ak dokumentáciou žiadateľ nedisponuje, stačí predložiť opis a rozpočet projektu.

Zároveň sa po novom podmienka dosiahnuť 30 % úspor energie nebude týkať budov, ak ide napríklad o rekonštrukciu s cieľom uvedenia do prevádzkyschopného stavu podľa legislatívnych podmienok pre hospic. Rovnako sa nevyžaduje splnenie podmienky úspor energií, ak podporené stavebné úpravy nie sú definované v zákone o energetickej hospodárnosti budovy.

Prostredníctvom novej výzvy na vybudovanie nových a rekonštrukciou existujúcich kamenných hospicov plánuje ministerstvo investovať do výstavby nových kamenných hospicov 6,8 milióna eur. Do obnovy už existujúcich hospicov ďalších 5,7 milióna eur. Celkovo tak do skvalitnenia a rozšírenia siete zariadení pre najzraniteľnejšie skupiny poputuje 12,6 milióna eur.

Do výzvy sa môžu zapojiť štátne, samosprávne, rozpočtové či príspevkové organizácie, neziskové združenia, právnické osoby, cirkvi alebo náboženské spoločnosti, právnické osoby – firmy, občianske združenia alebo združenie obcí. Všetky informácie o výzve sú dostupné na webstránke ministerstva zdravotníctva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.