Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva presadilo vyššiu solidaritu pri využívaní zdravotných odvodov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Poslanci posilnili solidárny systém medzi pacientmi. Schválením takzvanej malej novely zákona o zdravotných poisťovniach sa do procesu prerozdelenia zaradili nové parametre, ktoré dokážu lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť.

„Novela aktualizuje súčasný mechanizmus prerozdeľovania odvodov tak, aby bol schopný pružne reagovať na rozdielnu nákladovosť poistencov, aby peniaze v systéme smerovali tam, kde sú potrebné. Nemôžeme dopustiť, aby prudký nárast nákladov pri jednej skupine pacientov narazil na pomyselný strop a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti či zdravotné poisťovne by sa dostali do komplikovanej situácie,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.
 
Samotný systém prerozdeľovania poistného novela nemení. Vďaka mechanizmu sa časť vybraných zdravotných odvodov solidárne prerozdeľuje medzi poisťovňami, aby dokázali uhrádzať zdravotnú starostlivosť aj pre viacrizikových pacientov. Systém už funguje takmer tri dekády ako stabilizačný prvok v systéme verejného zdravotného poistenia. Novela však upravuje zmenu základu mesačného prerozdeľovania z 95 percent na 96 percent.
 
„Zvýšenie vychádza z podrobnej analytickej práce a odborných diskusií. Zároveň sú do výpočtu prerozdeľovania zavedené aj nové premenné, ako je napríklad spotreba zdravotníckych pomôcok. Vďaka tomu dokáže systém presnejšie segmentovať skupiny poistencov, a teda adresovať využitie zdravotných odvodov presnejšie,“ dodáva Vladimír Lengvarský.
 
Okrem efektívnejšieho využívania zdravotných odvodov ministerstvo pracuje aj na zavedení nového spravodlivejšieho systému financovania zdravotných úkonov. Preto minulý rok pod svoju gesciu prevzalo agendu zavádzania DRG systému, ktorý vymení súčasné paušálne náhrady.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.