Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva prináša revolúciu v inovatívnych liekoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

- Pripravuje sa najväčšia zmena za posledných 10 rokov.
- Príchod nových liekov na Slovensku bude jednoduchší.
- Väčšina liekov, pri ktorých museli pacienti žiadať o výnimku, bude už na recept.
- Ľudia na Slovensku už nebudú občanmi 2. kategórie.
 

Príchod inovatívnych liekov na Slovensko dostane po 10-ich rokoch opäť zelenú. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje od budúceho roka zásadnú zmenu, ktorá bude v prospech pacientov so závažnými chorobami.

„Našim prioritným cieľom je poskytnúť pacientom nové terapie na liečbu onkologických, ale aj ďalších závažných ochorení, ktoré sú bežne v iných európskych krajinách. Preto pripravujeme zmenu, ktorá má zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov na Slovensku, aby nepatrili naši občania k pacientom 2. kategórie. Pri jej príprave spolupracujeme s viacerými združeniami  a odbornými platformami v rezorte. Uvedomujeme si, že participácia všetkých zainteresovaných je kľúčová, a preto nás v najbližšom čase čaká diskusia so všetkými zainteresovanými partnermi, aby sme si vypočuli ich stanoviská a návrhy. V uplynulých 10-ich rokoch sa príchod inovatívnych liekov na Slovensko zastavil.  Chýbala výraznejšia systémová zmena, ktorá by priniesla reálny progres. Teraz prinášame zmenu, pretože slovenskí pacienti nemôžu ťahať za kratší koniec,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková. 

Ministerstvo zdravotníctva má záujem, aby na Slovensko vstupovali nové lieky s preukázateľným klinickým účinkom. Uplynulú dekádu sa totiž z dôvodu sťaženého prístupu k novým liekom našim pacientom neraz nedostávala adekvátna liečba. Napomôcť tomuto procesu má aj novovzniknutá HTA agentúra, ktorá predstavuje nezávislý kredibilitný certifikovaný systém hodnotenia liekov. Ten posudzuje nielen ekonomický dopad, ale najskôr medicínsky prínos pre pacienta.
 
Po lete by mala byť zmena zapracovaná do paragrafového znenia a nový zákon by mal vstúpiť do legislatívneho procesu.
 
Ak časť liekov aj napriek zmene ostane vo výnimkovom režime, poisťovne budú povinné svoje rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí žiadosti podrobne zdôvodniť a bude možné sa voči tomu odvolať. Rozhodnutie poisťovne bude teda preskúmateľné. Zadefinujú sa tiež jasné časové pravidlá na schválenie s cieľom skrátiť časovú dostupnosť lieku.
 
Ministerstvo zdravotníctva zároveň zahrnie náklady na nové a moderné lieky aj do plánovaných rozpočtových výdavkov. 
 
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.