Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva SR stanoví jasné pravidlá pri zmene poisťovne. Chce zamedziť podvodným praktikám

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo súbor opatrení na zamedzenie podvodov pri zmene zdravotnej poisťovne. Novou legislatívou rezort reaguje na množstvo podaní, ktoré poistenci zasielajú na Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Len v roku 2021 sa podania týkali až 10 000 obyvateľov Slovenska. 

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Jednou zo zásadných zmien v rámci novej legislatívy je stransparentnenie systému prepoisťovania. Súčasné nastavenie sa v praxi ukázalo ako nevyhovujúce - podčiarkuje to množstvo podaní na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 
„Poistenci v podaniach často uvádzajú, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, namietajú, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný a podobne. Prípadne, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, im boli poskytnuté zavádzajúce až nepravdivé informácie. Neraz boli poistenci presvedčení, že ide o prieskum verejnej mienky alebo anketu,“ hovorí Renáta Bláhová, predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 
Od budúceho roka by do platnosti mali vstúpiť viaceré opatrenia, ktoré minimalizujú priestor pre obdobné nezákonné prepoisťovanie. Nová legislatíva určí jasné pravidlá podávania prihlášok osobne, poštou alebo elektronicky.
 
Po novom, napríklad, nebude možné podpisovať prihlášky do zdravotných poisťovní na železničných staniciach, v nákupných centrách či na iných miestach, na ktorých nie je pre poistenca možné získať potrebné informácie či relevantne posúdiť všetky aspekty. Prepoistenie bude môcť byť uzatvorené priamo na pracovisku poisťovne, teda mimo najrôznejších sprostredkovateľov.
 
Pri podávaní prihlášok poštou či elektronicky sa zasa jasne určia potrebné náležitosti vrátane overeného podpisu, aby sa minimalizoval priestor pre podozrenia z podvodného prepoistenia.
 
V neposlednom rade nová legislatíva zavedie aj inštitút akceptačného listu z predchádzajúcej zdravotnej poisťovne. Prostredníctvom listu poistenec doterajšej poisťovni oznámi záujem zmeniť poisťovňu. Práve tento krok minimalizuje riziko, že zmena prebehne bez vedomia poistenca.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.