Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Možnosti liečby by sa mali rozšíriť na celú EÚ

Kategória: Spravodajstvo

Rezort zdravotníctva plánuje implementovať smernicu EÚ, ktorá zjednoduší administratívu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte.

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - Pre slovenských pacientov by od októbra tohto roka mala byť liečba v iných krajinách Európskej únie dostupnejšia, a to vďaka zjednodušeniu administratívy. Má sa tak stať po zavedení smernice Európskej komisie a Rady z roku 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do slovenského právneho poriadku, ako aj do právnych poriadkov ostatných štátov EÚ. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predpokladá, že sa tým zvýši počet osôb, ktorým bude poskytovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí.

Zdravotné poisťovne budú povinné svojim klientom uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytnutú ako v krajinách Európskej únie, tak aj mimo nej za presne stanovených podmienok. Ak poistenec náhle ochorie alebo sa u neho vyskytne stav ohrozujúci život počas jeho pobytu v cudzine (mimo krajín EÚ), bude mať nárok na zaplatenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti do takej výšky, ako je tomu na Slovensku.

V prípade členských krajín EÚ mu budú preplatené náklady na liečenie, ktoré patria do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR. Poistenec v takomto prípade bude mať nárok na úhradu nákladov pri plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú dala príslušná zdravotná poisťovňa súhlas. Poisťovňa pritom bude musieť udeliť súhlas, ak pacientovi nebude možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Na úhradu nákladov bude mať poistenec nárok aj v prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti, za ktorou úmyselne vycestoval, a to do takej výšky, v akej by mu bola preplatená na Slovensku. V tomto prípade odobrenie poisťovne nepotrebuje. "S pacientmi, ktorí cestujú do iného členského štátu EÚ, aby im tam bola poskytnutá lekárska starostlivosť, sa bude zaobchádzať rovnako ako s občanmi krajiny, v ktorej sú ošetrovaní," uvádza rezort zdravotníctva v dôvodovej správe.

Preplácanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v cudzine bude mať podľa rezortu negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a nie na štátny rozpočet, a to pre nárast výdavkov zdravotných poisťovní. "Tieto požiadavky na financie budú v plnom rozsahu riešené z existujúcich rozpočtových zdrojov zdravotných poisťovní bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet," konštatuje MZ. V roku 2013 sa predpokladá, že zdravotné poisťovne dajú na cezhraničnú starostlivosť 9,4 mil. eur, v roku 2014 59 mil. eur a v roku 2015 62 mil. eur.

Smernica ukladá aj povinnosti zriaďovať národné kontaktné miesta, ktoré budú poskytovať informácie o právach a povinnostiach pacientov vo všetkých členských krajinách EÚ. Na Slovensku by mal byť takýmto kontaktným miestom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Tieto strediská si budú vymieňať informácie a budú môcť pacientom poskytovať praktické informácie o podmienkach a výškach uhrádzania, o možných ošetreniach, poskytovateľoch, postupoch pri odškodňovaní atď.," uvádza MZ. Smernica zároveň posilňuje spoluprácu členských štátov únie v oblasti e-Healthu, predovšetkým v oblasti dostupnosti písomných alebo elektronických lekárskych záznamov.

Smernica sa bude implementovať do novely zákona o zdravotnom poistení, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Účinnosť novely sa predpokladá v októbri tohto roka.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.