Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MŠVVaŠ: Pozícia zdravotníckeho pracovníka vzišla z potrieb škôl a rodičov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Zavedenie pozície zdravotníckeho pracovníka, ktorí pôsobia na školách od tohto školského roka, vzišlo z potrieb škôl a rodičov. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že školy mali o túto výzvu záujem. V rámci nej bolo podporených 92 materských, základných a stredných škôl, pričom sa o ňu uchádzalo 234 škôl.

"Každá podporená škola mala nárok na jedného zdravotníckeho pracovníka," spresnil rezort školstva. Podporených bolo sedem materských a špeciálnych materských škôl, 76 základných a špeciálnych základných škôl a deväť stredných škôl.
        "Výška celkových finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bola 3.400.000 eur a pridelených bolo 3.392.756 eur," priblížilo MŠVVaŠ SR. Výzva je financovaná z plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania. Zdravotnícky pracovník môže byť v rámci výzvy zamestnaný od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2024.
        Školy boli do zoznamu podporených žiadateľov zaradené na základe poradia bodového hodnotenia, ktoré bolo zostavené podľa vopred stanovených kritérií, ako aj podľa výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Zdravotnícky pracovník pôsobiaci v škole musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár. Popis pracovnej činnosti sa preto podľa rezortu školstva mierne líši v prípade kategórie "lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár" a "lekár, sestra, zdravotnícky záchranár alebo verejný zdravotník". MŠVVaŠ SR pri príprave výzvy úzko spolupracovalo s Ministerstvom zdravotníctva SR.
        Cieľom výzvy bola podpora škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. "Ale aj na realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti," uzavreli z rezortu školstva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.