Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ chce meniť dva mesiace platný zákon

Kategória: Spravodajstvo

Dôvodom má byť okrem iného spresnenie tých častí zákona o liekoch, ktoré sa vzťahujú na marketingové aktivity.

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Zákon o liekoch, ktorý platí dva mesiace, čakajú možno zmeny. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do pripomienkového konania jeho viac ako 50-stranovú novelu. Odôvodňuje to nutnosťou prebrať smernicu Európskej únie. "Ďalším cieľom je spresniť ustanovenia vzťahujúce sa na marketingové aktivity, pretože počas implementácie nového zákona sa identifikovali rozdielne prístupy k ich realizácii v praxi," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Katarína Zollerová. Osud novely je však neistý, platiť by mala od 21. júla tohto roka, v marci však Slovensko čakajú predčasné parlamentné voľby. Zámerom rezortu je pritom podľa jeho hovorkyne schválenie návrhu vo vláde ešte pred voľbami.

Aktuálne zákon zakazuje výrobcom, ako aj veľkodistribútorom, lekárňam a držiteľom registrácie priamo alebo prostredníctvom tretej osoby financovať, sponzorovať alebo inak nepriamo podporovať podujatie zdravotníkovi a zdravotníkovi sa na takomto podujatí zúčastňovať. Výnimku tvoria akcie určené výhradne na odborné a vedecké účely alebo vzdelávanie. Novela však takúto výnimku rozširuje aj na tzv. propagačné podujatia. Tie definuje ako "širokej verejnosti určené kultúrne, spoločenské, športové, verejnoprospešné, nadačné alebo osvetové podujatie, ktoré môže byť zamerané aj na podporu alebo ocenenie zdravotníckych pracovníkov". Výrobca bude taktiež môcť po novom ponúkať vzorky liekov, pomôcok alebo dietetických potravín, ktoré nie sú na predpis.

Zmeny by mali nastať aj pri zdanení "výhod" pre poskytovateľov. V súčasnosti sa dane platia z každého peňažného aj nepeňažného plnenia, ktoré zdravotník prijal od výrobcu, veľkodistribútora, držiteľa registrácie alebo prostredníctvom tretej osoby. Novela však predpokladá, že nepeňažné plnenie, ktoré tieto subjekty dajú poskytovateľom na účasť na odbornom podujatí, budú od dane oslobodené. "Zámerom je, aby úhrada nákladov na odbornom podujatí (napríklad cestovné, registrácia, ubytovanie) bola oslobodená od dane. Ide predovšetkým o vedecké kongresy, odborné semináre, ak tam zdravotnícki pracovníci majú aktívnu účasť, teda vystúpia napríklad s odbornou prednáškou, vystúpením alebo príspevkom," vysvetľuje ministerstvo.

Novelou by sa mali meniť aj správne poplatky. Podľa Zollerovej rezort navrhuje zvýšiť poplatky za jednotlivé druhy registrácie liekov. "Tieto sa nemenili od roku 1998 a ich výška je v súčasnosti oveľa nižšia ako v ostatných členských štátoch Európskej únie," dodala. Zároveň sa napríklad dopĺňa poplatok za rozhodovanie o žiadosti vo veci zvýšenia úradne určenej ceny kategorizovanej dietetickej potraviny. Zmena prinesie do štátneho rozpočtu značné prostriedky. "Prispeje k zvýšeniu príjmovej časti štátneho rozpočtu od roku 2012 v objeme 3 899 200 eur ročne, teda v období rokov 2011 - 2014 v sume 12 097 600 eur," píše sa v doložke vplyvov k novele.

Novela rozširuje zákaz reklamy aj na lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak obsahujú rovnaké liečivo alebo rovnakú kombináciu liečiv ako lieky na lekársky predpis. Zároveň spresňuje spôsob predpisovania liekov pri generickej preskripcii, ale aj rozsah informácií, ktoré má podať lekárnik pacientovi pri generickej preskripcii a zrušuje pravidlo tzv. fixného doplatku poistenca pri znížení ceny pre tie lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny, ktoré sú podávané počas lekárskeho výkonu. Meniť by sa mali aj podmienky dohľadu nad liekmi.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.