Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ predložilo návrh novely, ktorá má upraviť dlhodobú zdravotnú starostlivosť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepripraví samostatný návrh zákona o dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Považuje za dostatočnú novelizáciu zákona o zdravotnej starostlivosti. Návrh novely predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

 "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené," píše sa v materiáli.
      Novela definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť a jej súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov. Poskytovanie dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti by malo mať pevné ceny. Hradené by malo byť z verejného zdravotného poistenia. Po dobu dvoch rokov, keď sa majú zbierať údaje potrebné na monitorovanie a vyhodnotenie starostlivosti, by sa na to mali dať využiť aj fondy Európskej únie.
      "V súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané. Je preto vo verejnom záujme, aby úhrady za poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," konštatuje sa v návrhu novely.
      Dočasnou reguláciou cien sa má zabezpečiť motivácia na vytváranie zdravotníckych zariadení na poskytovanie tejto starostlivosti. Zvýšiť by sa mala aj jej dostupnosť pre osoby, ktoré sú na túto zdravotnú starostlivosť odkázané.
      Zariadenie sociálnej pomoci by sa malo zmeniť na zariadenie sociálnej starostlivosti. Novelou by sa mali zadefinovať a precizovať jeho podmienky činnosti.
      Pacient by tiež podľa novely mal mať právo na poskytnutie duchovnej služby a duchovnej podpory. "Nenaplnené duchovné potreby často súvisia so zníženou kvalitou starostlivosti, nespokojnosťou pacientov a zníženou kvalitou života," poukazuje rezort.
      Dlhodobá starostlivosť je aj súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Na realizáciu aktivít je v ňom vyčlenených 265 miliónov eur, z toho 212 miliónov eur v oblasti sociálnych služieb a 53 miliónov eur v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.