Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ pripravuje legislatívu, ktorá umožní elektronizáciu laboratórnych žiadaniek

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

 Bratislava 26. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje novú legislatívu, ktorá umožní spustenie elektronizácie laboratórnych žiadaniek resp. zdravotnej dokumentácie v rámci laboratórnej diagnostiky a elektronického objednávania pacientov na vyšetrenia. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.

Zároveň je podľa rezortu potrebné upraviť tok údajov na účely zápisu v knihe narodení v prípade utajeného pôrodu a odloženia dieťaťa v hniezde záchrany. Okrem iného sa tiež majú odstrániť nedostatky právnej úpravy v súvislosti s nahlasovaním údajov do registrov zo strán jednotlivých subjektov v súvislosti s prístupmi k zdravotným údajom, s poskytovaním údajov tretím stranám a rozvojom informatizácie verejnej správy.    
Nové služby v rámci elektronického zdravotníctva majú podľa MZ SR skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odstrániť administratívnu zaťaž a tým šetriť čas.
"Dôležitosť úpravy prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke je nevyhnutné v rámci nastavenia zastupovania jednotlivých lekárov pri poskytovaní starostlivosti. Aplikačná prax preukazuje diskrepancie v poskytovaní osobných údajov, preto je potrebné z dôvodu jednoznačnosti špecifikovať ich rozsah, účel a konkretizovať tretie strany,“ priblížil rezort.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.