Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ SR chce ambulantných lekárov dostať do regiónov, kde je ich nedostatok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zamedziť koncentrácii všeobecných ambulantných lekárov pre deti a dospelých na jednom mieste a dostať ich do regiónov, kde je ich nedostatok. Vyplýva to z legislatívneho zámeru reformy siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

 Chce preto zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, pre deti a dorast tak, aby sa ich obyvatelia mali nielen dostatok, ale tiež, aby boli pre nich dostupní v určitom dojazdovom čase.
      Zdravotná poisťovňa by po novom mala uzavrieť zmluvu so všeobecným lekárom v nedostatkových okresoch, alebo ak je v danom okrese aspoň jedno neobsadené lekárske miesto, aby sa tým podporila spravodlivá distribúcia všeobecných lekárov na území Slovenska, navrhuje ministerstvo.
      Posilniť by sa tak mala rola vyšších územných celkov. Tie by mali na seba vziať úlohu priamej koordinácie siete. Mali by tiež aktívne spolupracovať s obcami pri hľadaní možností zabezpečenia siete, keďže sú prvým kontaktným miestom pre nového lekára so záujmom otvorenia praxe.
      MZ SR chce novou úpravou zaviesť aj finančnú podporu na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch, a to formou príspevku. Cieľom je odstraňovanie finančných bariér vzniku nových ambulancií.
      Návrh by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania v auguste.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.