Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ SR: Ďalší proces oddlžovania nemocníc sa začne budúci rok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Proces oddlženia zdravotníckych zariadení sa opäť začne budúci rok. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, aktuálne sa pracuje na algoritme výpočtu prípadnej zľavy z istiny pohľadávok, ktoré budú predmetom oddlženia.

Za realizáciu procesu oddlženia je zodpovedná Sekcia financovania rezortu v spolupráci s ostatnými vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva zdravotníctva. Zdravotnícke zariadenie, ktoré sa do procesu prihlási, sa bude musieť zaviazať plniť podmienky dohodnuté v mandátnej zmluve. V prípade nesplnenia definovaných podmienok bude môcť minister zdravotníctva podať návrh na vyvodenie personálnej zodpovednosti, ktorého následkom môže byť odvolanie vedenia nemocnice.
"Schválením finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení v zmysle predloženého návrhu nie je dotknutá platnosť mandátnych zmlúv uzatvorených medzi MZ SR, ktoré sa zapojili do oddlženia na základe koncepcie a nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z mandátnych a iných zmlúv uzatvorených ku dňu schválenia finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení," povedala.
Všetky dokumenty naviazané na plnenie predmetných podmienok zostávajú podľa Eliášovej aj naďalej v platnosti a nemocnice majú povinnosť ich dodržiavať. Z tohto dôvodu nie sú finančnou stabilizáciou dotknuté dozorné rady. Tie boli zriadené ako podmienka koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení v roku 2017.
Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur. Do návrhu finančnej stabilizácie zo štátnych finančných aktív z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) sa môžu zapojiť všetky nemocnice, bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.