Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ SR: Ďalšie kroky k modernej a dostupnej liečbe pacientov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva kontinuálne vyvíja kroky k zlepšeniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov. Aj tá však musí mať svoje pravidlá a tie majú byť nanovo zadefinované v zákone 363/2011, ktorý upravuje rozsah a podmienky úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

„Dostupnosť modernej liečby pre pacientov je úloha ministerstva ako regulátora trhu s liekmi. No kľúčová je v tejto oblasti spolupráca,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na stretnutí so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Asociácie zdravotných poisťovní SR, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, Asociácie pre generické a biosimilárne lieky a Združením chemického a farmaceutického priemyslu. Cieľom stretnutia bolo predstaviť partnerom kroky Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti liekovej politiky na najbližšie obdobie. 
 
Novelizovaný zákon 363/2011 by mal byť predstavený Vláde SR v prvom kvartáli 2022 a jeho cieľom je  podpora transparentného a najmä predvídateľného prostredia pre všetky zainteresované strany vrátane Ministerstva zdravotníctva SR. Finalizácii zákona zo strany rezortu bude preto predchádzať intenzívna komunikácia s kľúčovými partnermi vrátane pacientov, ktorí sú z pohľadu dopadu zákona kľúčoví.
 
„Konštruktívna komunikácia s hlavnými partnermi v oblasti liekovej politiky  je pri príprave tak významného zákona nesmierne dôležitá. Veríme, že tento zákon na najbližšie roky nastaví jasné, transparentné pravidlá a oblasť liekovej politiky na Slovensku bude predvídateľnejšia ako doteraz. Na to však potrebujeme postaviť tento zákon na pevných základoch. Tie okrem systematického a transparentného dialógu zahrňujú aj kvalitné dáta, adekvátne zdroje a jasnú víziu do budúcna,“ zhrnul štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Róbert Babeľa.
 
Všetci účastníci stretnutia sa  dohodli na nastavení pravidelného dialógu a podporili spoločné vyhlásenie o porozumení a spolupráci. 
 
 
Spoločné vyhlásenie o porozumení a spolupráci
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s partnermi v oblasti liekovej politiky potvrdzuje svoj záujem na uskutočňovaní spoločných krokov v reforme liekovej politiky v čo najskoršom čase.  Spolupráca v oblasti liekovej politiky je z nášho spoločného pohľadu postavená na niekoľkých základných princípoch.
Prvým je jasná vízia, ktorá vytvára transparentné a predvídateľné prostredie.
Druhým sú kvalitné dáta, ktoré tvoria základ akéhokoľvek korektného rozhodovania v zdravotníctve.
Tretím sú adekvátne zdroje, ktoré zabezpečia dostupnosť liečby pre pacientov.
Štvrtým princípom je systematický a transparentný dialóg, ktorý jediný môže prispieť k lepšiemu porozumeniu, ale aj kvalitnejším riešeniam a výsledkom pre pacientov.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a všetci signatári vyjadrujeme jasný záujem o upokojenie situácie v oblasti dostupnosti liekov pre našich pacientov. Sme presvedčení, že vďaka vzájomnému porozumeniu a spolupráci aj s ostatnými partnermi v tejto oblasti budeme vedieť čoskoro priniesť efektívne riešenia.
 
V Bratislave, 21.10.2021
 
Ministerstvo zdravotníctva SR
Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Asociácia zdravotných poisťovní SR
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
Asociácia pre generické a biosimilárne lieky
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.