Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ SR: Financovanie priorít zdravotnej politiky štátu by sa malo zmeniť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje zaviesť záväznú štruktúru výdavkov, ktorá by mala zlepšiť smerovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia do priorít zdravotnej politiky štátu. Návrh vyhlášky sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Účelom návrhu vyhlášky je podľa rezortu zdravotníctva stanoviť štruktúru výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, spôsob určenia percentuálnych podielov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a tiež spôsob oznamovania údajov.
      Ministerstvo v materiáli priblížilo, že rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov a percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ustanoví predpis. Ten rezort vydá do 31. decembra kalendárneho roka. Zdravotná poisťovňa preukazuje rozpočtovanie výdavkov za predchádzajúci rok do 22. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
      V prípade, že zdravotná poisťovňa nepoužije výdavky vo výške určenej pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, je podľa MZ povinná vytvoriť fond a úhrn kladných rozdielov medzi rozpočtovanými výdavkami a skutočnými výdavkami pre každý typ zdravotnej starostlivosti vložiť do tzv. fondu solidarity.
      Tieto prostriedky musí minúť najneskôr do dvoch rokov od ich vloženia do fondu. V prvom roku ich musí použiť len na typ zdravotnej starostlivosti, kde nepoužila výdavky vo výške určenej pre tento typ. V druhom roku ich musí použiť aj na osobitné prípady úhrady liekov, na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte alebo po súhlase ministerstva zdravotníctva aj na iný typ zdravotnej starostlivosti.
      Rezort doplnil, že ak zdravotná poisťovňa ani do dvoch rokov neminie prostriedky vo fonde solidarity, je povinná tieto prostriedky vrátiť ministerstvu zdravotníctva, ktoré o túto sumu zvýši platbu za poistencov štátu v príslušnom kalendárnom roku.
      Na vyhlášku nadväzuje ďalšia. Tou sa má určiť percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.