Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ SR: IARC spúšťa projekt Zlepšenie koordinácie a skríningu onkologickej starostlivosti v Lotyšsku a na Slovensku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vedci z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) spustili projekt Zlepšenie koordinácie a skríningu onkologickej starostlivosti v Lotyšsku a na Slovensku (ICCCS) ako súčasť spoločnej iniciatívy s Európskou komisiou a národnými ministerstvami zdravotníctva na podporu úsilia o kontrolu rakoviny.

Cieľom projektu ICCCS, ktorý je v súlade s Európskym plánom boja proti rakovine, je vypracovať strategické plány a cestovné mapy v spolupráci s národnými partnermi s cieľom pomôcť znížiť úmrtnosť na rakovinu v Lotyšsku a na Slovensku. Osobitná pozornosť sa bude venovať budovaniu kapacít na populačných onkologických registrov, zlepšeniu informačných systémov používaných na identifikáciu a pozývanie oprávnených osôb na skríning, vytvoreniu rámca na monitorovanie programov skríningu rakoviny.
 
Cieľom európskeho plánu boja proti rakovine je, aby každá krajina zabezpečila, že viac ako 90 % oprávnených obyvateľov bude mať prístup ku kvalitnému skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu a že viac ako 90 % pacientov s rakovinou bude mať prístup ku komplexným onkologickým centrám. Okrem toho Európsky plán boja proti rakovine zdôrazňuje, že každá krajina by mala posilniť registráciu rakoviny, aby umožnila sledovanie trendov a národnej záťaže rakovinou.
 
Zástupcovia medzinárodnej agentúry sú odo dnes na pracovnej návšteve Slovenska, už v ranných hodinách navštívili Ministerstvo zdravotníctva SR, kde sa s nimi stretli štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa, štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská a ďalší zástupcovia ministerstva. Štátny tajomník MZ SR R. Babeľa privítal hostí so slovami: „Odborné znalosti Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny na vysokej úrovni sú nevyhnutné pre vypracovanie usmernení a politík založených na dôkazoch a pre regulačné rozhodnutia národných inštitúcií na ochranu zdravia našej populácie. Z tohto dôvodu som veľmi rád, že vás tu dnes môžem privítať, a dúfam, že začneme plodnú spoluprácu v prospech našich občanov.“  Uviedol tiež, že Slovensko prijíma Národný onkologický program, ktorý predstavuje plán bezpečnosti verejného zdravia, zdravotnej starostlivosti a pacientov, ktorého cieľom je znížiť výskyt a úmrtnosť na rakovinu a zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov systematickou a spravodlivou implementáciou stratégií prevencie, diagnostiky, liečby založených na dôkazoch.
 
„Účinné programy skríningov rakoviny a vysokokvalitná registrácia rakoviny sú dva základné a doplnkové aspekty účinných politík na kontrolu rakoviny, na ktoré sa tento projekt zameria,“ povedal Dr. Andre Carvalho, koordinátor projektu ICCCS. „Programy skríningu pomáhajú zachraňovať životy tým, že identifikujú nádory v ranom štádiu. Zber údajov prostredníctvom vysokokvalitnej registrácie rakoviny je takisto nevyhnutný pre účinné politiky v oblasti kontroly rakoviny a epidemiologický výskum. Tieto údaje tvoria základ plánovania programov verejného zdravia na prevenciu rakoviny a zlepšenie starostlivosti o pacientov.“
 
Zástupcovia agentúry majú počas dvojdňovej návštevy bohatý program – aktuálne sa nachádzajú v Národnom onkologickom inštitúte, následne navštívia Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave.  Zajtrajší program sa začne v Národnom centre zdravotníckych informácií a popoludní sa budú spoločne s predstaviteľmi pacientskych organizácií venovať téme komunikácie a propagácie skríningov.
 
Projekt ICCCS, ktorý je podporovaný z Nástroja technickej podpory Európskej únie (TSI) a vykonáva sa v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM), je spoluprácou medzi národnými a medzinárodnými odborníkmi v snahe vypracovať strategické plány na zlepšenie účasti a zníženie nerovností pri skríningu rakoviny.
 
Projekt na Slovensku bude riešiť výzvy identifikované ministerstvom zdravotníctva a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami a pomôže reformovať infraštruktúru a služby zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zlepšenie informačného systému používaného na identifikáciu a pozývanie obyvateľstva oprávneného na skríning, čím sa vytvorí rámec pre pravidelný zber údajov na monitorovanie programov skríningu rakoviny. Projekt poskytne aj stratégiu pre komunikačnú kampaň na zvýšenie informovanosti o význame skríningu ako prevencie rakoviny.
 
Európsky plán na boj proti rakovine
Projekt ICCCS je v súlade s Európskym plánom na boj proti rakovine, ktorý stanovuje pre každú krajinu cieľ zabezpečiť, aby viac ako 90 % oprávnených poistnecov malo prístup ku kvalitnému skríningu rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a kolorektálneho karcinómu. Okrem toho sa v Európskom pláne na boj proti rakovine zdôrazňuje, že každá krajina by mala posilniť registráciu rakoviny s cieľom umožniť sledovanie národnej záťaže rakovinou v populácii a meniacich sa trendov.
 
IARC
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu rakoviny v oblasti prevencie a kontroly rakoviny.IARC podporuje krajiny na celom svete a pomáha im rozvíjať a realizovať strategické plány v oblasti kontroly rakoviny.
 
V tomto rámci IARC spustila projekt Improving Cancer Care Coordination and Screening in Latvia and Slovakia (ICCCS) ako súčasť spoločnej iniciatívy s Európskou komisiou a príslušnými národnými ministerstvami zdravotníctva na podporu kontroly rakoviny vo východnej Európe.
 
Cieľom projektu ICCCS je vypracovať strategické plány a plány v spolupráci s národnými partnermi s cieľom pomôcť znížiť úmrtnosť na rakovinu v Lotyšsku a na Slovensku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.