Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

MZ SR plánuje legislatívne zmeny v oblasti paliatívnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť oblasť paliatívnej starostlivosti v krajine. Pripravuje legislatívne zmeny, vďaka ktorým by sa mali napríklad upraviť úhradové mechanizmy za poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti tak, aby poskytovatelia mali zabezpečené primerané krytie zvýšených nákladov a mohli túto zdravotnú starostlivosť poskytovať v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

"Môj tím odborníkov aktívne pracuje na tom, aby sa po rokoch podarilo skvalitniť prostredie a podmienky pre dlhodobú a paliatívnu starostlivosť. Súčasťou je legislatívna úprava, ktorá zadefinuje následnú starostlivosť a jej prepojenie s inými typmi zdravotnej starostlivosti. Rovnako tak vymedzí rozsah dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti," uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).
      Ministerstvo zdravotníctva v tejto súvislosti poukázalo na to, že počet ľudí s neurologickým ochorením či demenciou rastie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zdôraznilo, že trend narastajúceho počtu starnúcej populácie a zvyšujúcej sa potreby dlhodobej a paliatívnej starostlivosti v dôsledku dlhšieho prežívania pacientov s chronickými alebo nevyliečiteľnými chorobami potvrdzujú aj štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie.
      Paliatívna medicína je podľa vedúcej odborného tímu LTC (Long Term Care) MZ SR Andrey Škripekovej dôležitou súčasťou vízie, ktorú chcú zaviesť do zdravotného systému na Slovensku. "Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2002 je paliatívna medicína prístupom, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov aj ich rodín vtedy, keď je prítomné nevyliečiteľné ochorenie, a to tak, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči ich symptómy. Utrpenie sa tak zmierňuje alebo sa mu predchádza," povedala.
      Vďaka legislatívnym zmenám by sa mala nielen zadefinovať dlhodobá zdravotná starostlivosť, následná zdravotná starostlivosť, paliatívna zdravotná starostlivosť a dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť vrátane foriem jej poskytovania, ale by sa mali aj upraviť podmienky na uzatváranie zmlúv v tejto oblasti.
      Ministerstvo tiež avizovalo, že chce zabezpečiť zber dát potrebných na vyhodnotenie kvality, efektívnosti a dostupnosti dlhodobej zdravotnej starostlivosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.